ARGE 250


İTÜ Arı Teknokent'in ihracatında yüzde 11'lik büyüme

Turkishtime Dergi

İTÜ ARI Teknokent, 2016 yılında Ar-Ge ihracatında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 11 oranında büyüyerek ülke ekonomisine desteğini sürdürdü. Ar-Ge ihracatında yüzde 447 ile en çok büyümenin yaşandığı sektör biyoteknoloji olurken, biyoteknolojiyi yüzde 294’lük büyümeyle çevre teknolojileri takip etti. 2016 yılında İTÜ ARI Teknokent bünyesinde Ar-Ge ihracatında büyüme gösteren diğer sektörler ise enerji, elektronik, bilgi ve iletişim teknolojileri ve otomotiv olarak sıralandı.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan, Türkiye’de ticarileşebilir Ar-Ge kültürünü oluşturup yaymanın teknokentlerin temel hedefi olduğunu, İTÜ ARI Teknokent’in de bu hedef doğrultusunda önemli başarılara imza attığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye’de teknokent sayısı neredeyse 60’a ulaştı. Teknokentler olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlıyız ve ülkemizde Ar-Ge kültürünü oluşması ve yayılması için çalışıyoruz. Dünya genelinde baktığımızda Ar-Ge’ye ayrılan pay milli gelire oranla yüzde 3’ten fazlaysa bu ülkeler gelişmiş ülke sınıfında tanımlanıyor. Bizde durum teknoparklar kurulmadan önce sıfıra yakındı. Teknokentler kurulduktan sonra bu pay yükselmeye başladı ve milli gelirden Ar-Ge’ye ayrılan payda yüzde 1’e yaklaşmak üzereyiz. Teknoparkların bu nedenle değeri çok yüksek. Biz de İTÜ ARI Teknokent olarak, ülke ihracatına katkı sağlayacak teknoloji girişimlerine destek vermek ve firmaları bir adım daha öteye taşıyarak uluslararası markalara dönüştürmek için çalışmalar yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl başarılı firmalarımızla birlikte Ar-Ge ihracatında sağladığımız katkı bizim için büyük bir gurur kaynağı”

2016 yılında 6 farklı sektörde toplam 250 firmayla ülke ekonomisine değer katan İTÜ ARI Teknokent, 2017 yılında da büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.