AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Ar-Ge’yi Kurum Kültürünün Bir Parçası Haline Getiren Marka: STM

Turkishtime Dergi

STM olarak, geleceğin teknolojilerini şimdiden geliştirebilme ve yarının dünyasına yatırım yapabilme yolununun AR-GE ve inovasyondan geçtiğini biliyor, AR-GE çalışmalarımızı ara vermeksizin sürdürüyoruz.

Teknoloji, AR-GE ve inovasyon, hemen her sektör için artık gelecekte de var olabilmenin ve rekabetçi kalabilmenin anahtarı olmuş durumda. Dünyada kıyasıya bir rekabetin sürdüğü sektörümüz için, teknolojiyi takip etmek değil, teknolojiye yön veren olmak önemli. Bir ürünü geliştirmenin yaklaşık 2-3 yıl sürdüğü günümüzde, teknoloji hızla eskiyebiliyor ki; rekabetçi ve yenilikçi çözümler sunabilmenin tek koşulu olarak AR-GE ve inovasyon öne çıkıyor. STM olarak  bu bakış açısıyla sürekli gelişen bir endüstriyi dönüştürebilmenin, geleceğin teknolojilerini şimdiden geliştirebilmenin ve yarının dünyasına yatırım yapabilmenin yolu olarak görüyoruz.

Şirketimizde AR-GE’yi kurum kültürümüzün bir parçası haline getirmiş durumdayız. Bu noktada sadece ülkemizin ihtiyaçları noktasında hareket etmiyor, dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını da gözetiyor ve kabiliyetlerimizi bu ülkelere de taşıyoruz. 

Aynı zamanda milli kaynaklarla geliştirip ürettiğimiz çözümlerimizi, sahip olduğumuz kabiliyetlerimizi savunma sanayinin yanı sıra kritik sivil sektör ihtiyaçları doğrultusunda da değerlendiriyor, ihtiyaca yönelik çeşitlendirerek kamu ve özel sektörümüzdeki  birçok kuruluşa da hizmet verme konusunda yol alıyoruz.

800’e yakın nitelikli insan kaynağımız ve aralıksız sürdürdüğümüz AR-GE çalışmalarımızla, ülkemizin teknoloji temelli yarınlarının inşasına katkı sunuyoruz. Ülkemizin küresel anlamda öne çıkması için, askeri deniz araçlarının tasarımı, modernizasyonu ve inşasındaki kabiliyetlerimizle, taktik mini İHA sistemlerinde ve siber güvenlikte attığımız öncü adımlarla yol alıyor; yerli ve milli çözümlerimizle yurt dışı bağımlılığının önüne geçilmesi için çalışıyoruz. Başta Taktik mini İHA sistemleri olmak üzere, siber güvenlik ve bilgi teknolojileri ile birlikte uydu ve uzay teknolojileri alanlarında AR-GE çalışmalarımızı ara vermeksizin sürdürüyoruz. 

Özgür GÜLERYÜZ
Genel Müdür, STM Savunma