Turkishtime AR-GE 250


Devletin Ar-Ge harcamalarında yüzde 21 artış

Turkishtime Dergi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre 2018 yılında merkezi yönetim bütçesinden Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri için 13 milyar 24 milyon TL harcama yapıldı. Bu rakam bir önceki yıla göre devletin Ar-Ge harcamalarında yüzde 21,6 artışa karşılık geliyor. 

2018 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içerisindeki oranı yüzde 0,35, merkezi yönetim bütçe harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 1,4 oldu.

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı ise 2018 yılında 4 milyar 599 milyon TL olarak gerçekleşti.

2019 İÇİN 15.5 MİLYAR TL AYRILDI

2019 yılında ise merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için 15 milyar 597 milyon TL başlangıç ödeneği tahsis edildi. 

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sosyo-ekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında, 2019 yılı için en çok ödenek yüzde 40,4 ile genel bilgi gelişimi (Genel Üniversite Fonlarından finanse edilen) için tahsis edildi. Bunu yüzde 34,4 ile savunma, yüzde 6,8 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 4,3 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 4 ile eğitim takip etti.

Devletin Ar-Ge harcamaları 2018 2019
Ar-Ge harcamaları (Milyon TL)13.02415.597
GSYH içerisindeki oranı (yüzde)0,35-
Merkezi yönetim bütçesi içerisindeki oranı (yüzde)1,401,52
Dolaylı Ar-Ge destekleri (Milyon TL)4.599 -