AR-GE 250 AR-GE 250 AR-GE 250


Girişimcilik İşsizlerin Mesleği Midir?

Ferhat Demir

İlk yazımızda inovasyonu ve ilişkili kavramları incelemiştik. Bu hafta ise yine doğrudan ilişkili olduğu için girişimciliği ele alalım. Girişimcilik kuşkusuz mahallenin esnafından ya da serbest meslekten fazlası. Yani zanaatınızı yapmanız için köşede bir ayakkabı tamiri dükkânı açmanız veya avukatsanız en işlek caddede büro tutmanız sizi girişimci yapmaz.

Peki nedir girişimcilerin mesleği?

En kısa ve net yanıtı inovasyon. 

Hatırlayalım; ilk hafta yaratıcılık, icat, keşif, Ar-Ge gibi kavramları irdelemiştik. Bu kavramların hepsi inovasyondan farklı. İcat mucitlerin, keşif bilim insanlarının, Ar-Ge mühendislerin, yaratıcılık sanatçıların/tasarımcıların/yazarların mesleği. Girişimcilerin odağı yani mesleği ise inovasyon. Pazarda müşteriye doğrudan değer yaratmadığı için yaratıcılık, icat, keşif hatta bazen Ar-Ge girişimci olmak için yeterli değildir. 

Girişimciler bir fikrin, icadın ya da mevcut bir ürünün üzerine hizmet, deneyim (kısaca değer) ekleyerek ve bunun iş modelini kurgulayarak kısacası logosundan ambalajına kadar her adımı tasarlayıp, yönetip müşteriye nihayetinde komplike bir çözüm sunan kişilerdir. Bu makalenin başlığına atıfta bulunarak söyleyebiliriz ki bırakın işsizlikle ilgisini girişimcilik tam + tam zamanlı bir iştir. 

Her meslek gibi girişimcilik de bazı yetenek ve yetkinlikleri seti gerektirir. Her işsizin girişimci olması mümkün değildir. Hatta her bireyin girişimci olması mümkün değildir. 

Nedir başarılı girişimcileri diğer insanlardan ayıran?

Her şeyden önce girişimciler kendi konfor zonlarından (confort zone) çıkan insanlardır. Uzun saatler çalışmayı, hatta başarısız olmayı göze almışlardır. Risk toleransları yüksektir.  Daha kolay risk alabilirler. Stres altında çalışabilirler. Daha da önemlisi stresi yönetebilirler. Psikolojik olarak güçlüdürler. Bunun yanında iletişim ve yönetim becerileri güçlüdür. İnsan ilişkilerinde iyidirler. Ekiplerini yönetmeleri, iyi bir yönetici olmaları gerekiyor. Eğer olamıyorlarsa iyi yöneticilere bazı yetkileri delege etmeleri şart. Craigslist örneği. 

Öğrenmeye ve sürekli gelişime açıktırlar. Eğitimin önemini anlamışlardır. Hata yapmaktan kaçınmazlar. Gerektiğinde fikirlerinde revizyona gidebilirler. Yanlışta ısrar etmemeyi öğrenmişlerdir. Fikirlerine aşık olmazlar. Evet, fikirleri/ürünleri/markaları çocuklarıdır ama çocukların bir gün büyüyüp evden ayrılacağını bilirler. 

Trendleri ve gelişmeleri iyi okurlar. Çok iyi gözlemci, çok iyi dinleyici, çok iyi öğrencidirler. Müşteri ile empati yapabilirler. Müşteri istek ve ihtiyaçlarını isabetli tespit edebilirler. İnovasyon fırsatlarını herkesten çok önce görebilirler (gerek sezgisel gerek ampirik yollarla). Vazgeçmezler. Israrla, inatla devam ederler. 

Tabi bunlar girişimciliği hayat boyu bir mesleği hatta tutkusu olduğu için yapan insanların ortak özellikleri. Yani tek seferlik bir başarı ya da başarısızlık hikayesi olanlar tüm bu nitelikleri taşımıyor elbette. 

En önemli maddeyi en sona bıraktım. Sadece başarılı girişimcileri diğer insanlardan ayıran değil iyi girişimcileri diğer girişimcilerden farklılaştıran daha doğru ifade ile efsaneleştiren özelliklerden belki de en önemlisi çok güçlü bir vizyona sahip olmaları (tüm bunları neden yapıyoruz, WHY) ve vizyonu kendi otantik/özgün kişilikleri ile herkese en önemlisi müşterilere hatta mevcut pazarda henüz bulunmayan müşteri olmayanlara geçirebilmeleridir. İnsanlar bu vizyona inandıklarında sadece fonksiyonel ya da duygusal ihtiyaçlarını gideren veya problemlerini çözen ürünler satın almazlar, kendileri ile özdeşleşen ve hayatlarına anlam kattığını düşündükleri bir iş yapmış olurlar.  Hayatınıza anlam katan şeyleri bir ömür bırakmazsınız.