AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Hacettepe Üniversitesinden Sağlıkta Çığır Açacak Projeler

Turkishtime Dergi

Üniversitelerimiz Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminde yaşanan gelişmelere önemli katkılar sunan yapılar olmaya devam ediyor. Üniversiteler son yıllarda ortaya çıkan dijital dönüşüm rüzgarını da arkalarına alarak uluslararası projeler aracılığıyla Ar-Ge çalışmalarının çıktılarını topluma sunuyorlar. 

KORNEA DOKU MÜHENDİSLİĞİ

Kornea en fazla transplante edilen dokuların başında gelmektedir. İhtiyacı karşılamak üzere gelişen kornea doku mühendisliği, kornea dokusunu kısmen veya tamamen oluşturmayı amaçlamaktadır. Hacettepe Üniversitesi Biyomühendislik Bölümünden araştırmacılar, doğal korneaya benzer mikroyapısal organizasyona ve optik özelliklere sahip hibrit bir strateji geliştirdiler. İlgili kornea hücrelerini de içeren hidrojel sayesinde üst seviyede transparanlık sağlanmasının yanında doğal kaynaklı ECM ile gerekli mukavemetin elde edildiği bu yapıların önemli bir tıbbi ihtiyacı karşılama potansiyeli bulunmakta. 

KENDİNİ İYİLEŞTİREN ELOSTOMER

Yine Üniversitenin aynı biriminden araştırmacılar, basit bir mikrodalga destekli sentez yöntemi ile kendi kendini iyileştirebilen yeni bir elastomer geliştirdiler. Hazırlanan elastomer, başta yumuşak robotik, giyilebilir elektronik, dokunsal sensörler ve doku mühendisliği olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılabilecek. Ortaya çıkan elastomerik malzeme şeffaf, yüksek oranda uzayabilmekte ve oda sıcaklığında dahi kapasitif özellik gösterirken kendi kendini iyileştirme potansiyeline sahip. Tüm bu özellikler geliştirilen bu akıllı elastomeri pek çok yenilikçi uygulama için potansiyel bir malzeme haline getirmiştir.

İLK YERLİ İNTRADERMAL DOLGU ÜRÜNLERİ

Hacettepe Üniversitesi Biyomühendislik Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Ülkemizin önde gelen bir biyomalzeme üreticisinin ortaklaşa yaptığı bir başka çalışmada, ilk yerli intradermal dolgu ürünleri piyasaya sürüldü. Ürün yelpazesi çapraz bağlı hyaluronik asit dolgu maddeleri ve kolajen oluşumunu tetikleyici mikro-küre formunda hidroksiapatit bazlı jellerden oluşuyor. Bu yumuşak doku ogmentasyon malzemeleri halihazırda CE sertifikasına sahip olup bugüne kadar 20 binden fazla tıbbi prosedürde başarıyla kullanıldı. Proje Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programına tahsis edilen IPA fonlarıyla da desteklenmiştir.

MULTİSENSE PROJESİ

Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İsmail Uyanık tarafından yürütülen MultiSense projesi, canlıların farklı duyu organlarından gelen bilgileri değişen çevre koşullarında nasıl birleştirdiğini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Avrupa Komisyonu Marie Sklodowska-Curie Aksiyonları kapsamında desteklenen bu projede Dr. Uyanık ve ekibi zayıf elektrik balıklarından yararlanarak duyusal geri bildirim sinyallerinin merkezi sinir sisteminin sinirsel devrelerinde nasıl birleştirildiğini araştırmaktadır. Çalışmalar kapsamında balıkların farklı duyu organlarını birbirinden bağımsız bir şekilde uyarabilecek özel bir sanal gerçeklik sistemi geliştirilmiştir. Gerçek zamanlı veri toplanmasına olanak sağlayan bu deney düzeneği sayesinde balıkların değişen algısal belirginlik koşullarında çoklu duyusal entegrasyon dinamiklerini nasıl uyarladıkları veri güdümlü sistem tanıyımı teknikleri kullanılarak ortaya çıkarılmaktadır. Elde edilen bulguların robotik sistemler için yeni nesil adaptif sensör füzyon tekniklerine dönüştürülmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir.