ARGE 250


Kilim Mobilya Ar-Ge Stratejisini Kullanıcıların Tarzlarıyla Belirliyor!

Turkishtime Dergi

Kilim, Ar-Ge stratejisini kullanıcıların tarzlarıyla belirliyor. Kullanıcıların düşünceleri ve nesnelere yükledikleri anlamlar, alışveriş tercihlerini etkiliyor.  Bu yaklaşım da günümüzde Ar-Ge girdisini oluşturuyor.

Etrafımızın tüketim nesneleriyle çevrili olduğu, kitle iletişim araçlarında sürekli tüketimin özendirildiği bir dönemde tüketim uygulamalarının önem kazandığı olgusu öne çıkmakta. Bu durumun yansımalarının görüldüğü alanlardan biri de mobilya sektörü. 

Mobilyanın, amacının ötesinde; statü, yaşam biçimi ve kendini ifade etme şekli olarak ortaya çıktığı görülüyor. Modaya uyma durumunun ise kişiye ayrıcalıklı bir konum, bir imaj kazandıracağı düşünülüyor. Bu durumun bir sonucu olarak, mobilya ve tekstil üreticileri, kişilerin ihtiyacının ötesinde onların hayal ettikleri tarzda ürünler tasarlamaya başlıyor.

Günümüzde kullanıcıların bilgilerini anlamak, cep telefonu ve bilgisayar aracılığı ile ayıt edilebilir hale gelmiş durumda. Araştırdığı kıyafetler, renkler, fenomenler, beğendiği mekânlar, izlediği takip ettiği tüm alanlar… Bu kapsamda geliştirilecek Ar-Ge süreçleri; ürün odaklı tasarım ve araştırmalarla birlikte kullanıcı beklentilerini ve deneyimlerini anlamayı gerektiriyor.  Kullanıcıların fiziki özelliklerine ve tarzlarına yönelik geliştirdiğimiz mobilyalar ile müşteri beklentileri yakın zamanda önceden tahmin edilebilir bir hale gelecek. 

Kullanıcının üzerinde taşıdığı bir ürün veya giyilebilir teknoloji gibi bir yöntemle fiziki yapısı, vücut ısı ortalaması, kalp atış hızı, günlük harcadığı kalori miktarı vs. analiz edilebilir hale gelecek. 

Bu toplanacak kişisel bilgi sistemleri ile ikna edici tasarımlar oluşturmaya çalışıyoruz. Teknolojik yetilerin ve yapay zekânın doğru tasarımlar ile birleştiği noktada ise müşterilerimizin farklarını ve tarzlarını önden modelleyebileceğimiz teknolojiler ile ilerleyen süreçte sektörde yeni bir pencere açacağız. 

Emre BENZER
Ar-Ge Direktörü, Kilim Mobilya