AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Polifarma İlacın Global Ar-Ge Merkezi: POL AR-GE

Turkishtime Dergi

Hastane ürünleri kategorisindeki başarısını reçeteli pazarlara da taşıyıp gücünü ortaya koyan Polifarma İlaç, nitelikli ve katma değerli projeleri ile uluslararası arenada her geçen gün adından söz ettiriyor.

Sağlığa katkı sağlayacak her türlü çalışmanın ve araştırma geliştirmenin yapılması amacıyla, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile kurulan POL Ar-Ge Araştırma ve Geliştirme Merkezimizde sadece Türkiye’de değil dünyada da ilk olacak ürün geliştirme çalışmaları yürütmekteyiz. 

Ar-Ge Merkezimizde her formda enjektabl ürün ile birlikte oftalmik preparatlar, aerosol inhaler ve nebül ürünler, tablet, şurup, kapsül, saşe formu başta olmak üzere her türlü farmasötik formu geliştirebilecek teknik bilgiye sahibiz. Bu birikimimizi son yıllarda kendi hammaddemizi üretmede kullanmanın adımlarını attık. Orijinal molekül projelerimizde elde ettiğimiz olumlu sonuçlara ilaveten dünyada sadece birkaç üreticisi olan bir hammaddeyi sentezleyen, ilaca dönüştüren ve hammadde olarak satan bir firma konumuna gelmek için çalışıyoruz.

RNA teknolojisi ile biyoteknolojik ilaç geliştirme çalışmalarımızda önemli yol aldık ve biyoteknolojik bir yöntem ile elde edeceğimiz etkin maddeyi bitmiş ürün formuna dönüştüreceğimiz 25 Milyon Dolar bütçeli projemizle Türkiye’de tek seferde en yüksek bütçeli İlaç Ar-Ge projesi yürütmekteyiz.

Farklılaşmış farmasötik formlarla kullanım kolaylığı sağlayan ve hasta uyumunu artıran inovatif ürünlerimiz mevcut olup Favipiravir’in “Stabil Oral Çözelti” formu, dünyada ilk ve tek olarak geliştirilerek çeşitli birlik ve dernekler tarafından ödüle layık görülmüştür. Uluslararası kongrelerdeki poster sunum ödüllerimiz ve çeşitli birlik ve STK’lar tarafından verilen ödüller ile temeli bilim olan Ar-Ge çalışmalarında öncü kuruluş olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz.

İlaç üretiminin temelinde kalite, güvenilirlik ve etkinlik olduğunun farkındalığı ile geliştirdiğimiz ürünler Pol-Ar-Ge ülkemize ve dünyaya katma değeri yüksek ürünler geliştirmekte, global bir oyuncu olma yolundadır.

Ömer Faruk FIRAT
Ar-Ge Direktörü, POLİFARMA