AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


POLİSAN’ın Ar-Ge Stratejisi, İnovatif, Performansı Yüksek, Fark Yaratan Ürünler Üretmek!

Turkishtime Dergi

Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli unsurlardan biri çevreye saygılı, inovatif, performansı yüksek, fark yaratan ürünler üretme odaklı Ar-Ge stratejimizdir. 2014 yılında Türkiye’nin 159. Ar-Ge Merkezi Belgesi ve unvanını aldık.

Polisan Kansai Boya Ar-Ge merkezinde bakanlık, sanayi ve üniversitelerle beraber çalışmalar yürüterek inovatif ürünlerimizle Türkiye’de ve dünyada öncü olmak vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye boya sektörüne yön verecek yeni ürün çalışmalarımız devam ediyor. Ciddi bir cihaz parkurumuz var. Sadece ürünlerin testiyle sınırlı kalmıyor, gelen hammaddeden çıkan ürüne kadar tüm aşamaları her şekilde kontrol ediyoruz. Bu çalışmalarla birlikte en önemli özelliklerimizden biri üretimimizin tamamen endüstri 4.0 olması.  

Kullandığımız hammaddelerin üretim aşamasındaki atıklarına kadar her aşamayı izliyoruz. Yani bitmiş boyanın yaşam döngüsünü anlayabilmek için hammadddenin üretim aşamasından başlayıp boyanın son tüketiciye ulaşana kadar atık, enerji tüketimi vb. gibi aşamaları kontrol ediyoruz. Bu testlerin çıkış noktası da Ar-Ge’de kullandığımız hammaddeler. Güncel olarak 4 EDP belgemiz mevcut ve bu belgeler “Yeşil Bina” denilen leed sertifikalı binalar açısından oldukça önemli.

Boya sektöründe sürdürülebilirlik ve ihracatın devamlılığı açısından Ar-Ge çalışmalarının kritik bir önemi var. Geçmişten bugüne bakıldığında solvent bazlı boyalar yerini su bazlı boyalara bırakıyor ama Türkiye’de hala solvent bazlı boyalar sanayide ve dekoratif grupta kullanılıyor. Biz, su bazlı ürünlerimizi geliştirerek solvent bazlı ürünlere ikamelerini üretiyoruz. Bu kapsamda; çevreye ve sağlığa duyarlı çalışmalar yapıyoruz. Son günlerdeki yeşil çevre konseptlerine ve Avrupa Birliği’ndeki süreçlere bakarsanız üç önemli odağımız var, sürdürülebilirlik, maliyet ve performans. Sürdürülebilirlik anlamında en düşük karbon ayak izine sahip hammaddelerinin bulunması ve bu hammaddelerle performansı yüksek boya tasarımının yapılmasında Ar-Ge burada büyük bir önem taşıyor.

Ahmet Burhan Özdemir
Ar-Ge Direktörü, Polisan Kansai Boya