AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Savronik: Yenilikçi Çözümler Sunuyoruz

Turkishtime Dergi

Savronik olarak, farklı kategorilerdeki ürün portföyü ile yurt içinde ve yurt dışında yerleşik birçok büyük kuruluşun ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunuyoruz.

Savronik, farklı kategorilerdeki ürün portföyü ile yurt içinde ve yurt dışında yerleşik birçok büyük kuruluşun ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmakta; iş birliği içerisinde olduğu birçok yerli, yabancı ve akademik kuruluş ile ana ve alt yüklenici olarak çalışarak yenilikçi ve rekabetçi çözümlerini pazara sunmaktadır.

Savronik, kurumsal kültürü ve esnek organizasyon yapısı ile farklı ekosistemlere kolaylıkla entegre olabilmeyi başarabilmektedir. Savronik’in çalışma yapısı karmaşık sistemlerin tasarımı, üretimi, geliştirilmesi, test edilmesi ve bu yapıları destekleyecek tedarik zincirini oluşturması şeklindedir.

Savronik’in en önemli gücü, nitelikli insan kaynağıdır. 450’den fazla çalışanı bulunan şirkette çalışanların yüzde 60’ı mühendistir. Çalışanların yüzde 36’sı yüksek lisans veya doktora derecesine sahiptir.

Araştırma ve geliştirme çalışmalarının sürdürüldüğü Ar-Ge Merkezi’nde 129 Ar-Ge personeli görev yapmaktadır. 2021 yılında aktif olarak 19 Ar-Ge projesinin yürütüldüğü merkezimizdeki personelin yüzde 80’i araştırmacılardan oluşmaktadır.

Savronik’in Ar-Ge stratejisi; aynı zamanda üniversiteler, araştırma merkezleri ve diğer sanayi kuruluşları ile iş birlikler ve ortak çalışmalar sürdürmektir. Bu çalışmalar sonucu ortaya çıkacak bilgi birikimi Savronik’in gelişimi, gelecek stratejileri için de büyük önem taşımaktadır. 

Kuruluşumuz, haberleşme sistemleri, mühimmat teknolojileri, uçak ve helikopter üzeri aviyonik sistemleri, akıllı güç dağıtım ve kontrol sistemleri, kritik malzeme bileşen teknolojileri ve bilgi teknolojileri ile ilgili tasarım, üretim, test altyapısı ve lojistik destek başta olmak üzere savunma sanayisine hizmet vermektedir. Ayrıca sinyalizasyon sistemleri ve tren onboard sistemleri alanlarında demiryolları için tasarım, üretim, test, entegrasyon ve lojistik destek hizmetleri vermektedir.

Tarkan UYGUNUÇARLAR
Savronik İcra Başkanı