AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Tekfen Tarım Ar-Ge Merkezi'nin İlkesi Biyoteknoloji ve Sürdürülebilir Tarım!

Turkishtime Dergi

Güçlü altyapısı ve uzman personelleri ile Türk tarımına yön vermeye devam eden Tekfen Tarım, değişen iklim ve çevre koşullarında sürdürülebilir tarım uygulamalarını kendine ilke haline getirmiştir. 

Adana-Agripark tesislerinde 2018 yılında kurulan Tekfen Tarım Ar-Ge Merkezi, tarımın birçok alanında çalışmalar yaparak katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesini hedeflemektedir. Ar-Ge Merkezi bünyesinde, çoğunluğu ziraat alanında olmak üzere farklı disiplinlerden, 3 doktora mezunu, 1 doktora öğrencisi, 4 yüksek lisans mezunu, 1 yüksek lisans öğrencisi ve 17 lisans mezunu olmak üzere toplam 26 Ar-Ge personeli görev yapmaktadır.  

Ar-Ge Merkezinde toplam 14 proje yürütülmekte olup bunlardan 8’ i öz kaynaklı projelerdir. Geriye kalan projelerden 2’ si uluslararası, 6’sı ulusal destekli projelerdir. Yürütülen projelerde üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi, istihdamın artırılmasına da katkıda bulunacak TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı, 1505 Üniversite-Sanayi İş birliği Destek Programı kapsamında projeler merkezimizde yürütülmektedir. 

Ar-Ge Merkezi çatısı altında tarımsal biyoteknolojinin önemli alanlarından olan doku kültürü, moleküler biyoloji ve tohum ıslahı ile ilgili çalışmaları etkin bir şekilde kullanarak ülke yararına yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Başta arpa, buğday, susam, patates, şekerpancarı ve daha birçok bitki üzerinde Ar-Ge çalışmalarına devam edilmektedir. 2021 yılı sonu itibariyle, tarla bitkileri milli çeşit listesinde 11 adet tescilli çeşidimiz, 8 adet de tescile aday çeşidimiz bulunmaktadır.

Tarım sektöründe daima ilkleri hedefleyen Tekfen Tarım Ar-Ge Merkezi, Ar-Ge çalışmalarında etkin rol almayı hedeflemektedir.

Taner BOZKURT
 Ar-Ge Direktörü, Tekfen Tarım