AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Toros Tarımın Ar-Ge Faaliyetleri ile Ana Hedefi Sürdürülebilir Üretim!

Turkishtime Dergi

Tarımın gelişmesini çok yönlü bir süreç olarak gören ve bu süreçte etkin rol alarak öncü olmayı şirket politikası olarak benimseyen Toros Tarım, sürdürülebilir tarımın en önemli unsurlarından gübre üretimi alanında ürün portföyünü yeni ürünler ile destekliyor. Türk tarımını teknolojik yeniliklerle tanıştırmayı, tarımsal üretim ve gübre üretim prosesinde sürdürülebilir yaklaşımları ana sorumluluğu olarak gören Toros Tarım, Yeşil Mutakabat (GreenDeal) hedeflerine uyumluluk konusunda da tarım sektörünün geleceği için öncül çalışmalar yürütüyor. 

Toros Tarım Ar-Ge Merkezi, Toros Tarım’ın Mersin Üretim Tesisi bünyesinde kurulan, Türkiye’nin bitki besleme alanında ilk Ar-Ge Merkezi olup, 2017 yılından bu yana çalışmalarını yürütmektedir. Sektörün talep ve gereksinimlerini karşılamaya yönelik bilimsel çalışmalar yürüten Ar-Ge Merkezi’nde, katma değeri yüksek ürün ve sürdürülebilir uygulamalar hedefiyle ulusal ve uluslararası projeler yürütülmektedir. Merkez’de bitki besleme konusundaki verimliliğe katkı yapacak yeni ürünler geliştirmek, uluslararası iş birlikleri ile sürdürülebilir tarım faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak, üniversite iş birlikleri ile nitelikli insan kaynağını artırmak ve korumak, bilimsel literatüre katkı sağlayacak nitelikte çalışmalar yapmak kültür olarak benimsenmiş durumdadır. Ar-Ge serası yatırımı ile bilimsel veri tabanlı bitki besleme deneme çalışmaları yürütülen Merkez’de bitki beslemenin her alanında inorganik/ organik/ organomineral/ mikrobiyal gübrelerde öncül çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2023 hedeflerine paralel olarak nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik, üniversiteler ile iş birliklerini içeren TÜBİTAK 2244 projeleri, TÜBİTAK ve TAGEM destekli ulusal katma değeri yüksek ürünler geliştirilmesini amaçlayan projeler yürütülmektedir. TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Programı kapsamında devam eden 2 ayrı proje konsorsiyumunda görev alan Merkez, Uluslararası Belmont Forum çağrısı kapsamında 2021 yılında başlatılan proje ile Sürdürülebilir Tarım Matrisinin incelenmesi ve belirlenmesine yönelik çalışmalarını ulusal ve uluslararası paydaşlarla birlikte yürütüyor. Merkez, 2021 yılı içinde Ar-Ge çalışmaları çıktıları ile 4 faydalı model ve 1 patent başvurusu yapmış ve yayınlanan 10 makale ve bildiri ile de bilimsel literatüre katkıda bulunmuştur.

Didem TÜMÜK
Ar-Ge Müdürü, Toros Tarım