ARGE 250


TÜRKİYE AR-GE 250 ARAŞTIRMASI DÜNYA’YA AÇILIYOR

Turkishtime Dergi

Pandemi dönemi ile birlikte global rekabet ortamında başarılı olmanın yolu Ar-Ge ve inovasyondan geçiyor. Ar-Ge harcaması yüksek ülkelerin rekabetteki yarattığı fark tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son dönemde bu alana yönelik yatırımların artmasını sağladı. 2013 yılında bu yana Türk iş dünyasının Ar-Ge harcamalarının nabzını tutan Türkiye Ar-Ge 250 araştırması, 2022 yılı itibarıyla firmalarımızın performansını dünyaya da anlatacak etkin bir referans kaynağı olması için Türkçe ve İngilizce rapor yayını” olarak hazırlanarak dünyanın fikir liderleri ve uluslararası basın ile paylaşılacak.  

2020 yılında dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan COVID-19 virüs salgını, sağlık ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanda Ar-Ge faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu bize tekrar gösterdi. Ar-Ge harcaması yüksek ülkelerin rekabetteki yarattığı fark tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son dönemde bu alana yönelik yatırımların artmasını sağladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "2020 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması" sonuçlarını göre; Ar-Ge harcamalarının tutarı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla 9 milyar 3 milyon lira artarak 54 milyar 957 milyon TL’ye yükseldi. Bu yükseliş hayatımızın her alanına giren Ar-Ge ve inovasyon kültürünün, ülkelerin gelecek vizyonlarını belirlemede önemli rol oynadığının göstergesi.  

Araştırmaya katılmak için tıklayın.

9’uncu yılında Türkçe ve İngilizce yayımlanacak 

Ar-Ge’nin Türkiye’de bir kültür meselesi haline gelmesi için son yıllarda ciddi hamleler yapılırken, bu adımlardan belki de en anlamlı ve de en etkilisi bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen Ar-Ge 250 araştırması.

Türk iş dünyasının Ar-Ge harcamalarının nabzını tutan Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması, 2013 yılından bu yana Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime tarafından gerçekleştiriliyor. 

Türkiye Ar-Ge 250 araştırması, 2022 yılı itibarıyla firmalarımızın performansını dünyaya da anlatacak etkin bir referans kaynağı olması için Türkçe ve İngilizce rapor yayını” olarak hazırlanarak dünyanın fikir liderleri ve uluslararası basın ile paylaşılacak.  

Yenilikçilik bilincinin yaygınlaşmasına ön ayak olmak, rekabetçilik avantajı sağlamak, küresel alanda söz sahibi olmak, nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağını beslemek, sürdürülebilir ekonomiye ulaşmak vizyonu ile yola çıkılan araştırmada her şeyden öte Türkiye’nin Ar-Ge kültürünün motive edilmesi ve amaçlanıyor.

Türkiye ve dünyada etkin bir referans olacak 

Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması, her yıl olduğu gibi bu döneminde de Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 firma, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’nda Ar-Ge datalarını açıklayan firmalar ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezi olan firmalara ve Kamuoyunu Aydınlatma Platformuyla Ar-Ge datası paylaşan firmalara iletilen anketlere verilen yanıtlar ile hazırlanacak.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan Ar-Ge yapan firmalar hakkında yapılan, doğru kaynaklara ve verilere dayalı tek araştırma olan Turkishtime Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması, firmalarımızın Ar-Ge performansını tüm Türkiye’ye ve dünyaya anlatacak etkin bir referans kaynağı oluşturacak.

Firmaların 2021 yılında Ar-Ge harcamaları, 2021 yılında yapılan harcama tutarının toplam ciro içindeki payı, 2022 yılı için planlanan Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge personel sayısı, 2021 yılında Ar-Ge merkezlerinde alınan; patent sayısı, faydalı model sayısı, tasarım tescil sayısı, marka sayısı ve 2021 yılı Ar-Ge desteklerinden yararlanma oranı Ar-Ge 250 araştırmasının temel datalarını oluşturacak.

Ar-Ge 250 prestij rapor yayını bu yıl nerelerde? 

Ar-Ge araştırması konusunda prestijli duruşunu bu yıl global sahaya taşımaya hazırlayan Türkiye Ar-Ge 250 Araştırma Yayını, Türkçe-İngilizce olacak şekilde:

6 bin 500 VIP ulusal ve uluslararası adrese özel olarak ulaştırılacak. Ulusal ve uluslararası basın ile paylaşılacak olan yayın, ekonomi ve iş dünyasının karar vericilerinden oluşan yurt içinde 40 bin tekil dataya, uluslararası 3 bin VIP datayla da dijital news letter yoluyla dijital formatta paylaşılacak. 

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığından Üniversite Rektörlerine, Teknoparkların Yönetimlerinden İhracatçı Birliklerine kadar geniş bir yelpazeye ulaştırılacak olan yayın, yurt dışında da geniş kitlelere ulaştırılacak. Yayın; ABD, Almanya, BAE, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Rusya’da inovasyon, teknoloji alanında haber üretici basın mensuplarından oluşan 3 bin VİP kişiye ulaştırılırken Dünya Bankası, IMF, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, R&D Management Conference Office (RADMA) teşkilatlarına ve aralarında Oxford, Stnaford, Harvard, Cambrige, Kaliforniya, Melboune, California İnstitute of Technology, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Princeton, Yale, Chicago Üniversitesi, ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology), Columbia University, Seoul National University’nin olduğu dünyanın en iyi 100 üniversitesinde de yerini alacak.

Ar-Ge 250 araştırmasından başlıklar…

• En çok Ar-Ge harcaması yapan ilk 250 firma 
• En çok Ar-Ge harcaması yapan ikinci 250 firma 
• Ar-Ge’de çalışan personel sayısına göre ilk 100 
• Ar-Ge merkezinde yürütülen proje sayısına göre ilk 100 
• Ar-Ge merkezinde çalışan lisans ve lisansüstü eğitimli personel sayısına göre ilk 100 
• Ar-Ge merkezinde alınan tasarım tescil sayısına göre ilk 50 
• Ar-Ge merkezinde alınan patent sayısına göre ilk 50 
• Ar-Ge merkezinde alınan marka sayısına göre ilk 50 
• Ar-Ge merkezinde alınan faydalı model sayısına göre ilk 50 
• Türkiye Ar-Ge 250 araştırması sonuç değerlendirmeleri 
• Teknoparklar-Teknoloji Transfer Ofisleri ve Ar-Ge 
• Türkiye Ar-Ge 250 firmalarından Ar-Ge örnek projeleri 
• Ar-Ge’de üniversite - sanayi işbirlikleri 
• Ar-Ge destekleri 
• Dünyadan yeni Ar-Ge proje örnekleri

Araştırmaya katılmak için tıklayın.