AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Uludağ İçecek, İnovatif Adımlarla İçecek Sektörüne Yön Vermeye Devam Ediyor!

Turkishtime Dergi

Şirketimiz, yalnızca günümüzün zorlu rekabetçi ortamında değil, kurulduğu ilk yıllardan beri altyapısına yaptığı yatırımlar ve teknik gelişime verdiği büyük önem sayesinde sektöründe öncü, çevre ve topluma değer yaratan çalışmalara imza atıyor.

Uludağ İçecek, inovasyonu sadece üretim ve kalite ile sınırlamayan ve şirketin her kademesine yayan bir yaklaşımla ilerlemektedir. Portföyünü genişletirken farklı tüketici kitlelerinin değişen beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak, sağlıklı ve kalite unsurları ön planda olan ürünler geliştirmeyi hedefleyen şirketimiz, gerçekleştirdiği Ar-Ge, inovasyon çalışmaları ve teknik yatırımlar sonucu 2017 yılından itibaren dünyada ilk kez gazlı içecek üretiminde aseptik dolum teknolojisini kullanmaya başlamış ve tüm ürün gruplarını raf ömründen taviz vermeden koruyucusuz olarak üretmeyi başarmıştır.

Türkiye’nin içecekte sağlık markası olma misyonuyla ilerleyen şirketimiz, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarında da iddialı adımlarla ilerlemektedir. Sorumlu üretim ve tüketim vizyonuyla iklim kriziyle mücadeleye bilim temelli hedeflerle yönelen şirketimiz net sıfır emisyona ulaşmak için aksiyonlar almaktadır. Bu amaçla, sektörümüzde yerel, bölgesel ve ulusal hedeflerle uyumlu çalışıyor, küresel gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Küresel eylemlerde yer alarak amaç ve hedeflerimizi global referanslarla belirliyoruz. Bu kapsamda, doğal kaynaklarımızın korunması ve sera gazı emisyonlarımızın azaltılmasına yönelik çalışmalarımız, en önem verdiğimiz konular arasında yer alıyor. Bu doğrultuda aldığımız aksiyonları ise sadece kurumumuzun üretim faaliyetleri ile sınırlı tutmuyoruz; tedarikçilerimizin faaliyetlerinden ürünlerimizin tüketicilerimize ulaşıncaya kadarki tüm süreçleri de hedef alarak ilerliyoruz. Sıfır Atık Sertifikasına sahip tüm üretim tesislerimizde devreye aldığımız güneş enerjisi santralimizle (GES) ile 1 yılda tükettiğimiz elektrik enerjisinin en az %30’unu yenilenebilir enerji ile sağlıyoruz.   

Gerçekleştirdiği Ar-Ge, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile Science Based Targets, UNGC, CDP ve UNGC CEO Water Mandate gibi küresel eylemlerin sektöründe öncü olarak imzacısı olan şirketimiz çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 

M. Çağlar ERCAN
Ar-Ge Müdürü, Uludağ İçecek