ARGE 250


Bankacılık Kanunu yürürlüğe girdi

Turkishtime Dergi

Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasaları Kanunu'nda değişiklik yapan kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bankacılık Kanunu ile Sermaye Piyasaları Kanunlarında değişiklik yapan kanun ile katılım bankacılığını geliştirmeye dönük adımların atılırken, kitle fonlaması mevzuata giriyor.

Enerji, yol gibi büyük projelerin menkul kıymetleştirilerek finanse edilmesine imkan sağlayan kanun ile halka açık şirketlere yönelik yanlış ve yanıltıcı haberlerle manipülasyon yaparak çıkar elde edenlere verilecek hapis cezasının alt sınırını 3 yıl olarak düzenleniyor.

Kanunla bankaların kredi, mevduat, dış ticaret, transfer, nakit yönetimi ve kredi kartı gibi tüm faaliyetlerinden her ne ad altında olursa olsun aldıkları ücret, masraf ve komisyonların belirlenmesi konusundaki yetkiler Merkez Bankasına veriliyor. Bankalarla müşteri ilişkisi kurulduktan sonra Bankalarda oluşan gerçek ve tüzel kişilere ait veriler "müşteri sırrı" haline geliyor.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi veya Türkiye Varlık Fonuyla yapılan işlemler, bu kurumlarca çıkarılan ya da ödenmesi garanti edilen bono, tahvil ve benzeri borçlanma araçlarının kredi sınırlamalarına tabi olmayacak. Faktoring şirketlerinin kuruluşunda nakden ödenecek sermaye tutarı kanunla 20 milyon liradan 50 milyon liraya çıkarılıyor.