AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Halkbank’tan kredi faizinde indirim

Turkishtime Dergi

Halkbank bazı esnaf ve sanatkar kredilerinde faiz indirimi yaptı

Halkbank esnaf ve sanatkarlara kullandırdığı ve bakiyesi 2020 yılında devreden krediler ile 2020 yılında doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak bazı kredilerde yüzde 50 ve yüzde 100 oranında faiz indirimi yaptı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; Türkiye Halk Bankası tarafından esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan esnafa kullandırılmış bakiyesi 2020 yılına devreden krediler ile gelecek yıl Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaletiyle ya da doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredilere uygulanacak faiz indirim oranları belirlendi. 2020 yılında kullandırılacak krediler ile geçmiş yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2020 yılına devreden kredilere yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.

Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri bakanlıkça kabul edilen) faaliyet gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkarlara, bu karar kapsamında 2020 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2020 yılına devreden krediler için faiz indirim oranı yüzde 100 olacak. Kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara, karar kapsamında 2020 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2020 yılına devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak. Bu destekten son bir yıl içinde ticari faaliyetini veya vergi mükellefiyetini sonlandıranlar faydalanamayacak.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış genç girişimci esnaf ve sanatkarlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları durumunda 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanarak kredi kullandırılabilecek.

Borcu yapılandırılana yeni kredi verilmeyecek

Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkarlara, borçlarının tamamı bankaya ödenmeden bu karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmayacak. Esnaf ve sanatkarların mevcut kredilerinin, tasfiye olunacak alacaklar hesabına alınmaları halinde bu krediler gelir kaybı uygulaması kapsamından çıkarılacak. Karar, 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek.