AR-GE 250 AR-GE 250 AR-GE 250


KGF kredilerine yeniden yapılandırma imkanı

Turkishtime Dergi

Kredi ve Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda değişiklik yapılarak, KGF kefaletiyle kullandırılan kredilerde, başlangıç tarihinden itibaren 156 ayı (13 yıl) geçmemek üzere birden fazla yeniden yapılandırma imkanı getirildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile birlikte işletme kredilerinin 5 yıl, yatırım kredilerinin ise 10 yıl olan azami vadesi ile 1 ve 3 yıllık geri ödemesiz sürelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ancak kredilerin yeniden yapılandırılma şartlarını düzenleyen fıkralarda, daha önce 36 aya kadar olan yeniden yapılandırma imkanı, işletme ve yatırım kredileri için yeniden düzenlendi. Bu kapsamda kredi veren, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak kaydıyla yeniden yapılandırma yapılabilecek. Kredinin vadesi de değiştirilebilecek.

Kredi veren kuruluşlar, tazmin talebinden önce, bu değişiklik uyarınca yapılandırma veya finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması yönetmeliği kapsamında yapılandırma imkanı tanımış olma şartı getirildi.

Düzenlemeyle kefalet limitleri de yeniden belirlendi. Buna göre, KOBİ’ler için 25 milyon lira, KOBİ dışında kalan yararlanıcılar için ise kefalet limiti 200 milyon lira oldu. KGF kefalet sağlanan kredilerden yapılan tahsilat ölçüsünde kefalet sağlamaya devam edebilecek.

Dövize endeksli kredilerin TL cinsinden yeniden yapılandırılması halinde, yapılandırma tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınacak.