ARGE 250


Şimdi kadın bankacılığı zamanı

Barış Soydan

Turkishtime özel araştırma

Şirketlerin sadece yüzde 15.6'sının kadınlar tarafından yönetildiği, kadınların yüzde 30.3'ünün çalıştığı Türkiye'de 'kadın bankacılığı' hızla yükseliyor. Düşük faizli krediler, hibe destekleri ve özel danışmanlık hizmetleriyle eğitimleri kapsayan 'kadın bankacılığı' son olarak TEB ile ayrı bir birim haline geldi. Kadın bankacılığını, sosyal sorumluluk projesi olmaktan çıkararak ileriye taşıyan faktör ise, kadınların ekonomiye sağladığı katma değer... Çalışan kadınlar tüm dünyada borcunu erkeklere kıyasla daha hızlı kapatıyor, şirketini daha hızlı büyütüyor ve tasarruf ürünlerine yönelerek likiditeyi güçlendiriyor!

 

Toplam işgücünün yüzde 40’ının kadınlardan geldiği ve işletmelerin yüzde 28’inin kadın patronu olduğu dünya ile karşılaştırıldığında Türkiye'de bugün mikro işletmelerin sadece yüzde 14’ü, KOBİ’lerin ise yüzde 18’si kadınlar tarafından yönetiliyor. Tüm firmalar göz önüne alındığında ise bu oran yüzde 15.6. Türkiye’de işgücüne katılımda kadınların oranı da erkeklere kıyasla daha düşük... Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) 2014 yılı verilerine göre, erkeklerin yüzde 71.3’ü, kadınların ise yüzde 30.3’ü çalışıyor. Yani Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkeler arasında kadınların işgücüne katılma oranının en düşük olduğu ülke durumunda.

Bunu 2014 yılı Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri araştırması da doğruluyor. Buna göre Türkiye, OECD ülkeleri arasında yüzde 29.7 olan kadın istihdam oranı ile tüm ülkeler arasında sonuncu sırada... Araştırmaya göre, çalışan kadınların üçte biri ücretsiz aile işçisi; ücretli veya yövmiyeli çalışan kadın oranı yüzde 60.2 iken kendi hesabına çalışan kadınların oranı ise yüzde 9.1. İşgücüne dahil olmayan kadınların yüzde 57.6’sı ise ev kadını... Son 5 yıla bakıldığında erkek girişimciler azalırken kadın girişimcilerin sayısının yüzde 42 artması da bir diğer dikkat çekici gelişme... Son 4-5 yıl içinde iş hayatına 1.5 milyondan fazla kadının girdiğini belirten sektör profesyonelleri, bu yıl açıklanan torba yasa ile gelen teşvik planlamaları ile önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyon yeni kadın girişimci gelebileceğini de belirtiyor.

Tüm bu veriler, Türkiye'de bu alanda gidilecek yol olduğunu gösteriyor, peki kadınların iş gücüne katılması, 'cinsiyet eşitliğini' desteklemenin yanı sıra neden bu kadar önemli?

Kadının katma değeri çok büyük

Dünya genelinde kadınların iş hayatına olan katkıları üzerine yapılmış araştırmalara göre, çalışan kadınların hem borcunu erkeklere kıyasla daha hızlı kapatıp şirketini daha hızlı büyüttüğü hem de kazandığını ailesine ve çevresine harcayıp daha iyi sağlık ve eğitim koşulları sağladığı somut verilere dayanarak kanıtlanmış durumda. Araştırmalar kadınların yönettiği işletmelerin yüzde 30’lara varan oranlarda daha karlı olduğunu gösteriyor, öte yandan, kadınların tasarruf ürünlerine yönelimi, bankalardaki likidite temelini güçlendiriyor. Banka profesyonellerine göre, kadınlar kredi ürünlerini daha az kullanan, ancak bankalarla aktif çalışmaya başladıktan sonra finansal ürünleri erkeklere göre daha yoğun kullanan olan bir grup. Banka çalışmalarına bakıldığında, kadınların erkek girişimcilere göre 2 kat daha fazla çapraz satış rasyosu ile çalıştıkları görülüyor. Bunun de nedeni, kadınların erkeklere göre daha fazla marka sadakati göstermeleri... Bununla beraber kadınların aile bütçesinin kontrolünde ve ailenin finansal kararlarında etkin konumda bulunduğunu hatırlatan uzmanlara göre, kadın KOBİ’ler de faaliyet gösterdikleri alanlara önemli bir katkı sağlıyor.

Hal böyle olunca, kadın işgücünün ekonomiye sağladığı artı değer, başta bankalar olmak üzere kamusal desteklerin yanı sıra özel girişimcilerin de artmasına neden oldu. Uluslararası şirketler kadına yatırım yapıp kadın işvereni destekleyen programlara ağırlık verirken, bankalar 'kadın bankacılığı'nı yükselen bir iş kolu olarak benimsedi. Bu kapsamda son olarak EBRD'nin bankalar aracılığıyla Türkiye’deki kadın girişimcileri destekleme amacıyla 300 milyon euro kredi kullandırma kararı alması somut bir örneği oluşturdu.

Kadınların % 33'ü bankacılık hizmetine ulaşabiliyor

TEB, 2 yıldan bu yana Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte Türkiye’nin finansal okuryazarlık durumunu ve bireylerin finansal hizmetlere erişim durumunu ölçüyor. Bankanın 2014 yılında gerçekleştirdiği Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi araştırmasına göre, Türkiye’nin 2014 yılı Finansal Erişim Endeksi 39,17 olarak hesaplandı. Finansal Erişim Endeksi’nin düşük çıkması sıradan tüketicilerin banka hesabı, kredi kartı gibi temel ürünler dışında finansal ürün ve hizmetlerden yeterince yararlanmadığını gösteriyor. Dünya Bankası’nın Global Findex bulgularına göre, Türkiye’deki erkeklerin yüzde 82’si bankacılık hizmeti alırken, kadınlarda bu oran sadece yüzde 33... 9 milyonu kadın olmak üzere 15 milyonun üzerinde kişinin bankacılık hizmetiyle tanışmamış olduğu belirtilen Türkiye'de kadın ve erkeklerin bankacılık ürün ve hizmetlerini kullanımı arasındaki bu fark, diğer ülkelerden yüksek... Büyük şehirlerde yaşayan kadınların yüzde 15’i, Anadolu’da ise yüzde 55’i bankacılık sisteminin dışında bulunuyor. Dünya Bankası verilerine göre de Türkiye, kişi başına düşen milli gelir potansiyelinin yüzde 22’sini kadınların istihdama katılamaması nedeniyle kaybediyor. Özetle, hem bireylerin bankalaşma oranının düşük olduğunu hem de kadınların erkeklere kıyasla bankacılık ürün ve hizmetlerini daha az kullandığını ortaya koyan bu veriler, sektöre bu alanda gidilmesi gereken yol olduğunu gösteriyor.

İlk özel departmanı TEB kurdu

Düşük faizli kredi vermek, hibe desteği sunmak ya da kadınlara özel programlarda görüldüğü üzere finansal okuryazarlık ve iş geliştirme eğitimleri vermek gibi ayrı ayrı başlıklarda çalışmalar yapılan sektörde, kadın bankacılığını ilk kez kapsamlı bir şekilde ele alan banka TEB olarak karşımıza çıkıyor. TEB Türkiye'de finansal ve finansal olmayan ürün ve hizmetler geliştiren, kadını desteklemek amacıyla finansa, bilgiye, pazara ve network’e erişimini sağlayan bütünsel bir kadın bankacılığı programının eksikliğinden hareketle sektörde bir ilke imza attı ve kısa bir süre önce ayrı bir departman kurarak Kadın Bankacılığı hizmeti sunmaya başladı.

TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, Türkiye’nin en kapsamlı Kadın Bankacılığı programı ile kadın KOBİ ve girişimcilerin beklentilerine ve ihtiyaçlarına özel programlar kurguladıklarını, kadınların ekonomideki ağırlığının artmasını amaçlayan, dünyanın önde gelen kuruluşlarıya da çeşitli işbirlikleri yaptıklarını kaydetti. Kadınların yollarının başında iş fikrini nasıl ticarileştirecekleri konusunda ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşmada ve gerekli bağlantıları kurmada bazı zorluklar yaşamasından yola çıkarak kadın KOBİ ve girişimcilere ‘Danışman Banka’ anlayışıyla destek verdiklerini anlatan Boz, "Bu kapsamda Kadın KOBİ ve girişimcilerimize, finans, pazar, eğitim ve networking başta olmak üzere iş hayatının çeşitli alanlarında karşılaştıkları engelleri aşmaları konusunda özel olarak tasarladığımız ürün ve hizmetlerle destek veriyoruz. Örneğin, iş hayatındaki kadınlarımızın finansmana erişimlerini kolaylaştırmak için teminatsız kredilerin yanı sıra özel finansman paketleri sunuyoruz. Yerli ve yabancı pazarlara erişim zorluklarını aşmaları için tedarikçi finansmanı, pazarlama eğitimi ve mentorluk desteği veriyoruz. Özel olarak kurguladığımız eğitim programları ve TEB KOBİ Danışmanları ile bilgi ve eğitime ulaşmalarını kolaylaştırıyoruz" diye konuştu.

SheWorks ile cinsiyet eşitsizliğine son

Kadınların networking olanaklarına kolay erişmeleri için uluslararası ve yerel işbirlikleriyle de ayrıcalıklı fırsatlar sunacaklarını ifade eden Boz, TEB Girişim Evi’nde düzenlenen eğitimlere kadınlar için özel eğitim programları ekleyeceklerini sözlerine ekledi. Bu arada, şube müdürlerine kadınların finansal davranışları ve kadın müşterilerle iletişim konusunda eğitimler vermeyi unutmayan TEB geçtiğimiz günlerde, tanıtımı 2014 Clinton Küresel İnisiyatif yıllık toplantısında yapılan ve EDGE Yetkili Vakfı, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler Küresel İşbirliği Paketi ortaklığında Dünya Bankası Grubu’nun bir üyesi olan IFC tarafından hayata geçirilen SheWorks'e de katıldı. Özel sektörde daha fazla kadının istihdamı için lider global şirketleri biraraya getiren ve 2 yıl içinde 300 binden fazla kadın için sunulan istihdam olanaklarının sayısını artırmayı hedefleyen SheWorks ile TEB, işyerinde cinsiyet eşitliği adına en önemli küresel sertifika olan EDGE Cinsiyet Sertifikası’nı almayı taahhüt etti.

Finansbank'tan 3 bin kadın girişimciye kredi

Kadınlar tarafından yönetilen şirketlerin finansman sorunlarını çözmeyi amaçlayan Finansbank, bu kapsamda 22 Mayıs'ta özel bir fonu kadın girişimcilerle buluşturdu. "Kadın Girişimci Destek Kredisi" olarak adlandırılan bu ürün için EBRD'en 50 milyon euroluk bir fon temin ettiklerini açıklayan Finansbank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Metin Karabiber, bu fon ile yaklaşık 3 bin civarında kadın girişimciyi desteklemeyi planladıklarını kaydetti. Fonun belirli bir kısmının İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde faaliyet gösteren kadın girişimcilere ayrıldığını belirten Karabiber, "Belirli bir kısmı ise bankamızdan daha önce kredi kullanmamış veya işini yeni kuran kadın girişimcilere kullandırılıyor. Bu sayede İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük metropoller dışında yerleşik olan, tecrübe sıkıntısı nedeni ile finansman sorunu yaşayan, yani daha dezavantajlı durumda olan kadın girişimcilere ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Fonun EBRD garantörlüğünde kullandırılmasını bankalara teminat göstermekte sıkıntı yaşayan kadın girişimcilerin fonlanmasını kolaylaştırıcı ve teşvik edici bir unsur olduğunun altını çizen Karabiber, şöyle devam etti: "EBRD ile birlikte İstanbul, İzmir ve Antalya’da grup çalışmaları düzenliyoruz. Bu grup çalışmalarında konusunda uzman kişiler Finansbank müşterisi olan katılımcılar ile 3-4 saat süren grup çalışması yapıyor. Bu grup çalışmalarında kadın girişimcilerin talep, şikayet ve önerileri uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. Bu çalışma gelecekte kadın girişimcilerin finansmanına ilişkin yapılması gerekenler konusunda değerli bir veri tabanı oluşturacak."

Garanti 3 odaklı model sunuyor

Kadın girişimcileri 2006 yılında farklı bir segment olarak ele alan ilk özel banka olan Garanti Bankası, kadın girişimcilerin en çok "cesaret, finansman ve eğitim" alanlarında eksiklik duyduğunu tespit etmiş ve bu 3 alana odaklanan ürün ve projelere dayanan bir model geliştirmiş... 'Kadın Girişimci Destek Paketi' ile belirli bir yatırım projesine sahip ya da mevcut firmasını genişleterek yerel ve uluslararası piyasalarda rekabet etmek isteyen tüm kadın girişimcileri hedeflediklerini belirten Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere,  "Bu kapsamda sunduğumuz özel faiz oranları içeren ihtiyaç ve yatırım kredileri sayesinde, tahsilat ve ödemelerini kolayca düzenleme olanağı yaratıyoruz. Girişimci kadınlara her türlü yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçları için 60 aya varan vadelerle taksitli kredi sağlarken; 'Hazır Hesap' ile çek ve faturalarını ödemenin yanında paket dahilinde, nakit akışını düzenli ve kolayca takip etmelerine yarayan POS ürünüyle düzenli ödemelerinde kullanmaları için şirket ya da şahıs adına hazırlanmış çek karnesi veriyoruz" diye konuştu.

Altın Teminatlı Kredi

Kadın girişimcilerin ticari amaçlı finansmana ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla Altın Teminatlı Kredi çıkardıklarını belirten Karadere, bu krediyle girişimcilere altın birikimlerini hem teminat olarak gösterme, hem de banka hesabında değerlendirme fırsatı sunduklarını kaydetti. Mayıs 2015’te ise kadın girişimcilerin tedarik zincirine katılması amacıyla kurulan global oluşum WeConnectInternational’a üye olan Türkiye’deki ilk banka olduklarını dile getiren Nafiz Karadere, "Garanti olarak, müşteri portföyümüzdekikadın girişimcileri, tedarik zincirinin bir parçası haline getirmeyi, eğitmeyi, desteklemeyi ve birleştirerek daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Karadere, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz Ekim ayında kadın girişimcilerin kredi kullanırken yaşadığı teminat sıkıntısına çözüm getirmek amacıyla, Kredi Garanti Fonu’yla (KGF) 'Garantili Kadın Girişimcilerin Kredilendirilmesine İlişkin Kefalet Desteği Protokolü' imzaladık. Anlaşmadan; en fazla 1 yıldır faaliyet gösteren 40 yaşını aşmamış, 1 yılın üzerinde faaliyet gösteren 50 yaşını aşmamış kadın girişimciler ile şirket hisselerinin en az yüzde 51’ine sahip kadınlar arasından belirtilen yaş sınırlarına dâhil olan ortaklar faydalanabiliyor." Karadere, bugüne kadar sahibi veya hâkim ortağı kadın olan firmalara sağladıkları toplam kredi tutarının 2.8 milyar TL’ye ulaştığını sözlerine ekledi.

11 ilde 1000 kadın girişimciye ücretsiz eğitim

Garanti Bankası, 2012 yılının Eylül ayından bu yana, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin işbirliğiyle, kadın girişimcilerin ücretsiz eğitim aldığı Kadın Girişimci Yönetici Okulu projesini yürütüyor. Proje kapsamında, Boğaziçi’nin akademisyenleri, katılımcılara 'kurumsallaşma, inovasyon, sürdürülebilir şirket yönetimi ve müşteri ilişkileri' gibi konularda yaklaşık 1 ay süren yoğun eğitim veriyor. Mesleki donanımı güçlendirecek, iş yaşamında fayda sağlayacak bilgileri en pratik şekilde aktarıyor. Bugüne kadar 11 ilde gerçekleştirilen eğitimlerle 1.000’e yakın kadının eğitim almasının sağlandığını söyleyen Nafiz Karadere, 2015 yılında da Anadolu’nun farklı şehirlerinde eğitime devam edeceklerini kaydetti. Karadere, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’yle (KAGİDER) birlikte Kadın Girişimci Buluşmaları’nda 31'inci toplantılarını geçtiğimiz günlerde Erzurum’da gerçekleştirdiklerini de ekledi.

Abank işletme sermayesini de karşılıyor

ABank, ekonominin içinde etkin rol oynayan kadın girişimcilere özel olarak Kadın Girişimci Kredisi ürününü sunuyor. Şirket sahibi ya da şirketin yönetim kademelerinde görev alan kadınlara yönelik bu ürünün Türkiye’de bir ilk niteliğinde olduğunu belirten Abank Ticari Bankacılık’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mete Güner, "Bu ürün ile kadın işletmecilerimizin işletme sermayesi ve yatırım fonlaması ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Ayrıca yine bu ürünümüz kapsamında internet bankacılığında 6 ay boyunca havale ve EFT işlemleri, 10’luk çek karnesi ücretsiz olarak veriliyor" diye konuştu. Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Hollanda Kalkınma Ajansı (FMO) ile işbirliği yaparak esnek ödeme imkanları da sunduklarını dile getiren Güner, şöyle devam etti: "Kadınların sadece girişimci olmaları için teşvik edilmeleri yeterli değil. Kadın girişimciliğinin önünü açacak, girişimci kadın sayısını artırıp, sürdürülebilir işletme modellerini destekleyecek çözümlerin üretilmesi, onların finansa erişimlerinin kolaylaştırılması son derece önemli. Kadınların güçlendirilmesiyle Ulusal Gayrisafi Milli Hasıla artışı, büyüme ve eğitimin artması arasında doğrudan bağlantı var. Konuya çocukluk çağından itibaren baktığımızda yüzde 10 daha çok kız çocuğu okula gittiğinde bir ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası ortalama yüzde 4 arttığını görüyoruz. Kadınlara yönelik yapılan bankacılık çalışmaları, gelecekte gelişmeye çok açık."

DenizBank'tan Leydi KOBİ tarife

DenizBank, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın girişimcilere özel olarak sunduğu 'Leydi KOBİ Tarifesi' ile dikkat çekti. Günlük bankacılık işlemleri ve bunlar için ödenen ücret ve komisyonların önemli bir maliyet kalemi olduğunu belirten DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, "Leydi KOBİ Tarife ile tek bir paket ve tek bir ücret altında bu işlemlerin yanı sıra yıllık kart ücreti muafiyeti, KKB çek-risk raporu ve kadın girişimcilerimizin iş hayatındaki faaliyetlerini kolaylaştıracak daha birçok çözüm üretmeyi hedefledik. Vade ve kapsadığı bankacılık işlemleri bakımından avantaj sağlayan bu tarife ile müşterilerimizin kendilerini daha özel hissetmelerini sağlamayı amaçladık" dedi.

DenizBank da kadın bankacılığı alanında önemli hazırlıklar yapan bankalardan... Kadın KOBİ’lerin iş kurma aşamasında karşılaştıkları engelleri aşmasını sağlayacak aksiyonlar almayı planladıklarını açıklayan Koçak, "Yakın zamanda sunmayı hedeflediğimiz kadın girişimcilik paketi kapsamında ticari ve bankacılık işlemlerini kolaylaştıracak özel faiz oranlı zengin içerikli bir ürün sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca kadınlarımızın işletmelerini ya da projelerini tanıtabileceği platformlar ve potansiyel müşterilere ulaşıp yeni iş alanları yaratabilecekleri etkinlikler düzenlemeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Mucit kadınlar Halkbank'a gelecek

Farklı deneyimlere ve farklı alanlarda iş fikirlerine sahip girişimciler için farklı limitlerde kredi seçenekleri sunan Halkbank, özellikle yazılım, donanım geliştirme, mobil uygulamalar gibi teknolojik ürün ve uygulamalar alanında projesi olan, patenti alınmış her türlü buluş/icat/yeni fikri faaliyete geçirmek isteyen kadın girişimcilere destek sağlıyor. Halkbank Esnaf ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erdal Erdem, "Teknokentlerde faaliyet gösteren, patenti alınmış her türlü buluş, icat, yeni fikri faaliyete geçirmek isteyen ‘mucit’ girişimciler başta olmak üzere KOSGEB, TÜBİTAK, TTGV gibi kurumlardan hibe almaya hak kazanmış girişimciler ile kendi işini kurmak isteyen ‘genç’ ve ’usta’ girişimcilere de 'Girişimci Kredisi' kullandırıyoruz. Paket kapsamında ödemesiz dönem imkânı ile beraber 36 ay ve 48 aya kadar varan vadelerde kredi imkânı sağlıyoruz. Ayrıca krediden yararlanan müşterilerimize 6 ay boyunca şubelerimiz kanalıyla yapacakları hesaptan yapacakları havale işlemleri ve tahsile alınan çeklerine yüzde 50 masraf indirimi uyguluyoruz. Girişimcilere işyeri sigortası, mesleki sorumluluk sigortası, ferdi kaza sigortası gibi sigorta ürünleri ve KOBİ-Esnaf Emeklilik Planı sigorta ürünlerimizi de avantajlı koşullarla sunuyoruz" diye konuştu.

Halkbank KOBİ internet sayfası üzerinden kadın girişimcilere özel hizmetler de sunduklarını belirten Erdem, “Uzmanına danışın” sayfası üzerinden girişimcilerin sorularını yanıtlarken, kadın girişimcilerin başarı hikâyelerini yayınlayarak da tüm kadınlara ilham vermeyi hedeflediklerini kaydetti.

İş'te KOBİ'den özel danışmanlık

Finansman desteğinin yanı sıra, Franchising Kredisi, Kadın Girişimci Finansman Programı, Kalkınma Ajansı Destek Paketi, İnovasyon Destek Paketi ve KOSGEB ile sürdürülen protokollerle de girişimcilere destek veren İş Bankası, ilk olarak 2014 yılı Nisan ayında 'Kadın Girişimcilere Yönelik Finansman Programı’nı uygulamaya aldı. Program kapsamında, tüm kadın girişimcilere cazip faiz oranları ve işlerine uygun ödeme koşulları ile Kadın Girişimci Kredisi imkanı sunuluyor. 2014 yılında gerçek kişi kadın girişimcilere banka kaynağından 400 milyon TL'lik kredi kullandırdıklarını kaydeden İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat İnce, "Kadın girişimcilere yönelik olarak EBRD’den 2013 Mayıs ayında sağladığımız 25 milyon euro tutarındaki fonun kullandırımı 2014 Ekim ayı itibarıyla, 2014 Aralık ayındaki 12.5 milyon dolar tutarındaki kaynağın plasmanı ise içinde bulunduğumuz ay itibarıyla tamamlandı. Söz konusu kaynaklar da mümkün olduğu kadar çok sayıda kadın girişimciye destek sağlama amacıyla yaygın kredilendirme prensibi çerçevesinde kullandırıldı" dedi.

İş Bankası'nın 75 bini aşkın üyeye sahip danışmanlık ve bilgi paylaşım sitesi olan İŞ'TE KOBİ ise, kapsamlı sektör raporları, özel röportajlar ve uzman videoları, güncel haber ve makaleler gibi pek çok bilgiye yer veriyor. Halihazırda 10 bini aşkın firma, KOBİ Pazarı’ndaki yerini alarak firmalarının internet ortamındaki tanıtımlarını ücretsiz olarak yapabiliyor. İŞ’TE KOBİ’nin kadın girişimcilere özel sayfası üzerinden girişimcilikten insan kaynaklarına, vergiden muhasebeye, e-ticaretten dış ticarete kadar 17 farklı konuda ihtisas sahibi uzmanlara sorularını yöneltebildiğini kaydeden Suat İnce, "Bu kapsamda, İŞ’TE KOBİ’nin girişimcilik uzmanı Prof. Dr. Kenan Mortan, e-mail ortamında kendisine yöneltilen binlerce girişimcilik sorusunu yazılı ve video ortamında yanıtlıyor. İŞ'TE KOBİ'nin, inovatif uygulaması Sunumatik ile ise girişimciler, özellikle yabancı pazarlarda kendilerini tanıtmak için ihtiyaç duydukları firma tanıtım sunumlarını, yabancı dil ve üst düzey bilgisayar kullanım bilgisi gerekmeksizin kendilerine Türkçe olarak sunulan bir platform üzerinden hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlayıp paylaşabiliyor" diye konuştu.

Şekerbank kırsaldaki kadınlar için proje hazırlıyor

Kadınların bankacılık sistemine dahil olmasının sürdürülebilir kalkınma için büyük önem taşıdığını belirten Şekerbank Perakende Bankacılık Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, Anadolu Bankacılığı'nı misyon edinmiş, çiftçi, esnaf ve küçük işletmelere özel tabana yaygın bankacılıkta köklü bilgi birikimine sahip bir banka olarak, kadın girişimcilere, çiftçi ailelere ayrıcalıklı finansman desteğinin yanı sıra özel eğitimler ve danışmanlık hizmetleriyle ulaştıklarını kaydetti.

Ertürk, kırsalda yaşayan kadınların ekonomiye dahil olabilmeleri ve yerel üretimin artması için kadınlarımızın kendi yörelerinde yaptıkları girişimleri teşvik etmeyi amaçlayan projeler geliştirdiklerini, yeni projeler üzerinde de çalıştıklarını açıkladı. Ertürk, "Türkiye’de tek olan terzi usulü kredilendirme yöntemleriyle kadın esnafımızı destekliyoruz. Sürdürülebilir kalkınmanın finansmanında 62 yıllık tecrübemiz ile kırsaldaki kadınlarımızın ekonomiye daha çok eli değsin diye çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

EBDR Kayseri ve Gaziantep'te kadın girişimcilerden başvuru bekliyor

Türkiye'de faaliyette bulunduğu 2009 yılından bu yana altyapı, enerji, tarım, sanayi ve finans sektörlerinde 140’ın üzerinde proje aracılığıyla toplamda 5 milyar euro civarında yatırım yapan; 2014 yılında ise 1.4 milyar euro ile Türkiye'yi en çok yatırım yaptığı ülke konumuna getiren Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’nin finansman ve teknik bilgi erişiminin zor olduğu Anadolu’nun çeşitli illerindeki küçük işletmeleri de destekliyor. Avrupa Birliği, EBRD ve Türkiye tarafından finanse edilen 'Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı' kapsamında 300 milyon euroya kadar kredi akışı sağlayan EBRD'nin söz konusu programına, şu ana kadar Vakıfbank 30 milyon dolar, Finansbank 50 milyon euro, Türkiye İş Bankası 55 milyon dolar ve Türk Ekonomi Bankası 50 milyon euro tutarında kredi sözleşmelerine imza atarak katıldı. Program kapsamında 2017 yılı sonuna kadar yöneticisi ve sahibi kadınların olduğu en az 12.000 işletme finanse edilecek, danışmanlık hizmetleri, eğitim, koçluk ve mentörlük çalışmalarıyla 4000 kadın girişimciye ulaşılıp destek sağlanacak.

EBDR, 'Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı' ile Mayıs 2015'te Anadolu'nun en canlı sanayi şehirlerinden Kayseri ve Gaziantep'i ziyaret ederek kadınlar tarafından yönetilen işletmelere tanıtıldı. Ankara ve İstanbul dışında Eylül 2014'te Güneydoğu Anadolu’da artan yatırım taleplerini takiben Gaziantep'te yeni bir ofis açtıklarını belirten EBRD Türkiye Direktörü Jean-Patrick Marquet, "Program kapsamında Gaziantep ve çevre illerde faaliyet gösteren 14 işletme, danışmanlık hizmeti aldı, bölgedeki 13 iş kadını 'liderlik' konusunda düzenlenen ilk girişimcilik becerileri eğitimine katıldı. Türk iş kadınlarının başarı ve yetenekleri çok etkileyici. Sürdürülebilir bir ekonomik gelişme yakalayabilmek için Türkiye ülkedeki kadınların iş gücü potansiyelini açığa çıkarmalı" değerlendirmesinde bulundu.

TİKAD da kadın bankacılığı projesi ile geliyor

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD), kadın girişimci sayısını artıracak ‘Kadın Bankacılığı’ projesinde sona yaklaştı. Bankalarla işbirliği çalışmalarının sürdüğünü ve projenin ön çalışmalarının devam ettiğini belirten TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, “Kadın Bankacılığı, Türkiye’de kadın girişimciliğinin önünü açacak, girişimci kadın sayısını ve sürdürülebilir işletme modellerini destekleyecek en etkili çözüm. Bu yıl içinde programımızın detaylarını açıklayacağız" dedi. Projenin basit bir fon sağlama işinden çok farklı olduğunu vurgulayan Bulut, "Bu kapsamda, tüm şehirleri içeren “Kadınlar Soruyor: Neden?” başlıklı bir paneller dizisi başlatarak kadınların ekonomiye üretici kimliğiyle yeteri kadar dahil olamamalarının nedenlerini sorgulayacağız. Panellerin ardından hükümete ve ilgili kurumlara sunmak üzere bir rapor hazırlayacağız" diye konuştu.