ARGE 250


Kripto Paralar ile Alışveriş Yapanların %66'sı Bitcoin'i Bir Ödeme Aracı Olarak Görüyor

Turkishtime Dergi

CryptoRefills, mal ve hizmet satın almak için kripto para birimlerinin tüketici tarafından benimsemesine ilişkin ilk küresel araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

Perakende Alışverişte Kripto Para Birimleri: Tüketici Raporu 2021”, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin alışveriş ve ödeme amacıyla tüketici kullanımına ilişkin ilk ve en büyük araştırmadır. CryptoRefills Labs tarafından yayınlanan 48 çizelge ve tablo içeren yaklaşık 50 sayfalık rapor, ürün ve hizmet satın almak için Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto para birimleri ile ödeme yapan kullanıcıların demografisi, tercihleri, satın alma davranışları, motivasyonları ve bu konuda karşılaştıkları engeller hakkında bilgiler sağlıyor.

Rapor, kripto tüketicilerinin tüm dünyada mevcut olduğunu gösteriyor. Bu tüketiciler farklı demografik özelliklere sahipler ve farklı sosyoekonomik kökenlerden geliyorlar, ancak bunların çoğunlukla genç insanlardan oluştuğu görülüyor. Bu tüketicilerin beşte biri kadarı ise dünyanın en kırılgan ekonomilerinden geliyor ve kripto para birimlerini küresel dijital ekonomiye katılmak için bir çözüm görüyorlar. Geri kalan kripto tüketicileri ise gelişmiş pazarlardan, genellikle yüksek gelir grubundan geliyor ve çoğunun, örneğin işlerinin bir parçası olarak veya ticaret nedeniyle, şu veya bu şekilde blok zincirine maruz kaldığı görülüyor. Göçmenlerin kripto para ile alışverişe olan ilgisi, kripto paraların daha kolay havale olanakları nedeniyle de dikkat çekiyor.

Bitcoin (ve diğer kriptolar) sadece bir değer deposu olarak kabul edilebilse de, blok zincirinin hayatımıza ve genel anlamda finansal boyuta etkisi hala süren bir tartışmadır. Bununla birlikte, rapordan elde edilen veriler, kripto alışverişçilerinin çoğunluğunun “değişim aracı” özelliklerine inandığını,  kripto tüketicilerinin %66'sının “kripto paraları, ürün ve hizmetler için ödeme yapmanın bir yolu olduğunu” kabul ettiğini ve de kripto para ile alışveriş yapanların %78'inin Bitcoin'i seçtiğini gösteriyor.

Rapordan elde edilen veriler, kripto tüketicilerinin %63'ünün kripto para birimleri ile ürün satın almayı kolay bulduğunu ve %70'inin kripto para ile alışverişi faydalı bulduğunu ve kripto paraları kullanmak için geçerli sebepleri olduğunu düşündüğünü ortaya koyuyor. Kripto para kabul eden mağazalar bulamamak (%49), yüksek işlem ücretleri (%49) ve ağ sıkışıklıkları nedeniyle yaşanan işlem gecikmeleri (%40), insanların kripto para ile ürün ve hizmet satın alırken karşılaştığı en büyük engellerdir. Yine de görünüşe göre bu, alışveriş yapanların ürün ve hizmet satın almak için kripto para kullanmasını durdurmak için yeterli değil, çünkü insanların %72.4’ü gelecekte kripto para ödemelerinin daha yaygın olacağı konusunda hemfikir. Ayrıca, kripto para ile alışveriş yapan çoğu kullanıcı bunu düzenli olarak yapıyor. Kullanıcıların %35'i her hafta, %40'ı ise her ay kripto para ile alışveriş yapıyor.

CryptoRefills CEO'su Massimiliano Silenzi rapor hakkında şunları söylüyor: “Ürün ve hizmetlerin ödenmesi için kripto para birimlerinin benimsenmesi konusunda çok az araştırma yapıldı ve tamamen satıcı tarafına odaklanıldı. Bu yüzden araştırmamız tüketici gözüyle kripto paraların kullanımına dair önemli veriler taşıyor.” Silenzi şunu da ekliyor: “Veriler, en gelişmiş pazarlardan en kırılgan ekonomilere kadar dünya genelinde blok zinciri tabanlı ödemelerin geniş kapsamlı olarak benimsendiğini gösteriyor.” 

"Perakende Alışverişte Kripto Para Birimleri: Tüketici Raporu 2021" raporuna bu sayfadan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz: https://labs.cryptorefills.com