ARGE 250


Çelik sektöründe, dernekler federasyon çatısı altında birleşme kararı aldı

Turkishtime Dergi

Son aylarda inşaat demiri krizi ile gündeme gelen çelik sektöründe, dernekler federasyon çatısı altında birleşme kararı aldı. ÇELFED kısaltmasını kullanacak olan Federasyon'un başkanı Namık Kemal Ekinci oldu.

Çelik sektörünü temsil eden STK ve üretici firmalar Çelik Federasyonu (ÇELFED) çatısı altında bir araya geldi. Merkezi İstanbul olan Çelik Federasyonu çelik sektörünün ilgili tüm sektörler ile birlikte ilerlemesine ve kalkınmasına katkıda bulunmayı, küresel rekabet gücünü artırmayı ve sektörel bütünleşmeyi sağlamayı hedefliyor. Federasyonun 5 kurucu üye derneği bulunuyor.

ÇELFED'den yapılan açıklamaya göre, Federasyon temel olarak üye derneklerin ve kişilerin demokratik, sosyal, kültürel ve mesleki haklarını koruyacak ve geliştirecek çalışmalarda bulunacak. Sektör firmalarına yönelik bilgilendirmeler yapılması, eğitim çalışmaları yürütülmesi, sektörde yaşanan sorunlara çözümler üretilmesi ve ilgili kurumlarla paylaşılması gibi konularda faaliyet gösterecek. Türkiye’de sektörün çatı kuruluşu olacak olan Çelik Federasyonu, uluslararası alanda da çelik sanayiini temsil edecek. Sektörü tanıtmak ve küresel rekabet gücüne katkı sağlamak için sektörel uluslararası kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmalar yapacak. Sektörün gelişimine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası fuar ve etkinlikleri de organize edecek.

ÇELFED Başkanı Namık Ekinci, çelik sektöründeki dernekleri ve üretici firmaları bir araya getiren Çelik Federasyonu’nun kuruluşu ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Türkiye ekonomisi ve ihracatına önemli katkılar yapan çelik sektörümüzü temsil eden STK’lar ve üretici firmalarımız güçlerini birleştirmeye karar vermişlerdir. Sektörümüzün bugünü ve geleceği açısından hayati önem taşıyan sorunların çözümü, sektörel yol haritaları ile stratejilerinin belirlenmesi bakımından Ortak Akıl geliştirilmesine duyulan ihtiyaç uzun zamandır gündemimizde yer alıyordu. Bu çalışmaların meyvelerini vermesi ve Çelik Federasyonu’nun kurulmasından dolayı mutluyuz. Çelik Federasyonu, sektörü tek bir çatı altında toplayarak çelik sektörümüzün ulusal ve uluslararası alanda temsilcisi olmuştur. Sektördeki STK’lar ve üretici firmaların Federasyon çatısı altında bir araya gelmeleri ortak rekabeti de sağlayacaktır. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarda rekabet gücümüzü artıracak işbirliklerinin geliştirilmesine büyük katkılar yapacağına inanıyoruz. Çelik sektörü ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

ÇELFED kurucu üye dernekleri şu şekilde;

1) Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği (BESİAD)
2) Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD)
3) Çelik Dış Ticaret Derneği (ÇDTD)
4) Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA)
5) Yassı Çelik İthalat, İhracat ve Sanayicileri Derneği (YİSAD)

5 dernek de İstanbul merkezli faaliyet yürütüyor.

Yönetim Kurulu ise aşağıdaki isimlerden oluşuyor.

Namık Kemal EKİNCİ – ÇDTD
Ahmet Kamil ERCİYAS - ÇEBİD
Yener GÜR'EŞ – TUCSA
Mustafa Necati TECDELİOĞLU - BESİAD
Hasan Tuncay SERGEN - YİSAD

Kaynak: Dünya Gazetesi