AR-GE 250


Bulut çağının 5 önceliği

Barış Soydan

 

Bulut bilişimin küresel lideri VMWare’in efsanevi CEO’su Pat Gelsinger, buluta taşınacak şirketlerin dikkat etmesi gereken 5 nokta olduğunu söylüyor.

 

Pat Gelsinger, dünyada bilişimin son 20 yıldaki en önemli isimlerinden biri. Şu anda bulut bilişim şirketi VMWare'in CEO'su. VMWare'den önce EMC'nin Başkanıydı. Daha önce Intel'in Teknolojiden Sorumlu Yöneticiliğini yapmıştı. Bir ara Microsoft'un CEO'luğu için de adının geçtiğini belirtelim. VMWare, onun yönetiminde dünyanın açık ara en güçlü bulut bilişim şirketi olmayı başardı.

Pat Gelsinger'i geçen ay, sektörün en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen VMWare 2015 konferansında dinleme fırsatı buldum. Bulut, tüm sektörlerde iş yapış biçimlerini radikal biçimde değiştiriyor. Pat Gelsinger, tüm sektörlerdeki şirketlerin yeni döneme ayak uydurabilmek için dikkat etmleri gereken 5 temel konu olduğunu söylüyor.

Bunlardan ilkini "iş dünyasında asimetri” olarak tanımlıyor. Bulut teknolojisi ile mobilin birleşmesi, büyük şirketler ile küçüklere aynı teknolojileri kullanma olanağı sağlıyor. Bulut sayesinde en küçük şirketler bile, devlerin sunduğu dijital hizmetlerden, teknolojilerden yararlanabiliyor. Kendi veri merkezlerini kurmadan, yeni istihdama gitmeden yeni teknolojilere ulaşabiliyorlar. Bu gelişme, büyük şirketleri de artık küçükler kadar inovatif olmaya zorluyor. Gelsinger bu durumu "Filler de dans etmeyi öğrenecek" cümlesiyle ifade ediyor.

BULUT 2.0

Gelsinger'in dikkat çektiği ikinci konu bulutun profesyonelleşmesi. Geçmişte farklı aplikasyonlar kendi aralarında konuşamıyor ya da konuşmaları saatler sürüyordu. Bulut bilişimin giderek profesyonelleşmesine koşut olarak bu sorun ortadan kalkıyor. Farklı aplikasyonlar artık aynı veriyi kullanabiliyor. Örneğin bir şirketin üretim birimi, satış biriminin verilerini anında görebiliyor. Böylece üretim planı, satıştan gelen verilere göre anında güncellenebiliyor. Yeni dönemin avantajlarından yararlanmak için birden çok bulut altyapısı kullanan şirketlerin tüm aplikasyonlarını tek bir platformdan yönetmesi gerekiyor. Bunun için de farklı bulutların birbiriyle konuşturulması şart.

Yeni dönemin üçüncü önceliği güvenlik alanında. Veriler mobile ve buluta taşınırken, yani şirket duvarlarının dışına çıkarılırken sanal güvenliğe de özel bir önem vermek gerekiyor. İyi haber, sanallaştırma teknolojilerinin güvenlik yapısının giderek güçlenmesi. Yine de Gelsinger'e göre şirketler buluta taşınırken güvenlik konusunu daha en başta ana gündem maddesi olarak ele almalılar.

Yeni dönemin dördüncü önceliğini Gelsinger "Proaktif Teknoloji" olarak tanımlıyor. Bugün kullandığımız teknolojilerin pek çoğu reaktif. Yani harekete geçmek için kullanıcıdan komut gelmesini bekliyorlar. Yeni dönemde ise büyük veriyi kullanarak, kullanıcı komutu olmadan harekete geçmeleri mümkün olabilecek. Örneğin bir mobil aplikasyon, kullanıcıyı "Tıbbi verileriniz hastalık sinyali veriyor. Bir doktora görünseniz iyi olur, her zamanki doktorunuzdan randevu alayım mı? Yarın sabahınız boş görünüyor" diye uyarabilecek... Dolayısıyla büyük veri şirketler için hayati önemde.

Yeni dönemin beşinci parametresi ise yukarıda anlattığımız değişimlerin sonucu olarak ortaya çıkacak. Gelsinger, önümüzdeki dönemde dünyanın en büyük şirketleri sıralamasının radikal biçimde değişeceğini tahmin ediyor. Gelsinger, bugünkü devlerin yarısının 2025 yılına kadar silineceğini söylüyor. Bu nedenle büyük şirketlerin de küçükler gibi risk alması gerekiyor. Hem de büyük riskler! Bir girişimci gibi inovasyon yapmaları kaçınılmaz. İnovasyon yapmazlarsa yok olacaklar. Bulut bilişim ve mobil, inovasyon sürecinde tüm şirketlerin temel başvuru kaynağı olacak.