ARGE 250


Dijital Ofise sektörden destek geldi

Turkishtime Dergi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin görev ve yetkilerinin güçlendirilmesi, bilişim sektörünün STK’ları tarafından olumlu karşılandı. Türkiye Bilişim Vakfı, Bilişim Sanayicileri Derneği ve Bilişim Sektörü Derneği yöneticileri Turkishtime’a yaptıkları açıklamalarda yapılan düzenlemelerin bilişim sektörünün yanı sıra Türkiye’nin dijital dönüşümünü de olumlu etkileyeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Ofislerinin görev ve yetkileri yeniden düzenlendi. 48 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Finans, İnsan Kaynakları ve Yatırım Ofislerinin yanı sıra Dijital Dönüşüm Ofisinin de yapısını güçlendirdi. Dijital Ofisin yetki ve görevlerini artıran düzenleme, bilişim sektörünün sivil toplum kuruluşlarından destek gördü.

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca ve Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER) Başkanı Mehmet Rüştü Arseven Turkishtime’a yaptıkları değerlendirmelerde yapılan düzenlemelerin Türkiye’nin dijital dönüşümüne ve sektöre olumlu katkı sunacağını bildirdi.

Kararnameye göre, Dijital Dönüşüm Ofisi, "Dijital Türkiye" (e-Devlet) hizmetlerinin sunumuna aracılık etmek, kurumlar arası işbirliğini artırmak ve bu alanlarda koordinasyonu sağlamakla görevli olacak. Kamuda dijital dönüşüm yol haritasını hazırlayacak olan Ofis, bilgi güvenliğini ve siber güvenliği artırıcı projeler geliştirecek, kamuda öncelikli proje alanlarında yapay zeka uygulamalarına öncülük edecek ve koordinasyonu sağlayacak.

Yetkiler BTK’dan Dijital Ofise geçti

Kararnamede en göze çarpan özellik, yaklaşık 20 yıldan beri fiilen Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) yetkisinde gözüken e-Devlet, Dijital Dönüşüm, Siber güvenlik konularının artık Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin yetkisine geçmesi oldu. Bu değişikliğin nedeninin, uzun süreden bu yana BTK ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından dijital dönüşüm, siber güvenlik, e-devlet ve diğer konularda ciddi adımlar atılamamasının payı olduğu belirtiliyor. Öte yandan, bu görevlerin dünyada zaten herhangi bir telekom düzenleyici kurulun görev alanında bulunmadığı vurgulanıyor. Yeni düzenleme böylece bilişim alanında dünyayla daha uyumlu bir kurumsal yapı oluşturmuş oluyor.

Kamu Dijital Dönüşüm Lideri

ABD, başta olmak üzere bütün gelişmiş ülkelerde “Kamu Dijital Dönüşüm Lideri” bulunuyor. Bu kararnameyle “Kamu Dijital Dönüşüm Lideri" kavramı ilk kez mevzuata girerken, Türkiye’de de bu fonksiyon belirlenmiş oluyor. Başkan Ali Taha Koç’un “Kamu Dijital Dönüşüm Lideri” olarak görev yapacağı Dijital Dönüşüm Ofisi, sekiz daire başkanlığı ve hukuk müşavirliğinden oluşuyor.

Dijital Dönüşüm Ofisi, halihazırda kamunun öncülüğünde üniversiteler, özel sektörler ve STK'lar ile işbirliği içinde bu yıl sonunda yayımlanması planlanan “Ulusal Yapay Zeka Stratejisi” oluşturuyor. Ofis ayrıca kamu kurumları ve kritik altyapı hizmeti veren işletmelerde uyulması gereken bilgi güvenliği ve iletişim güvenliğine yönelik bir rehber de hazırlıyor. İdari ve mali özerkliğin yanı sıra kamu tüzel kişiliğine sahip bulunan ofisin, yeni kararnameyle birlikte bu çalışmalarda pozisyonu daha da güçlenmiş olacak.

Dijital dönüşüm denildiğinde akıllara gelen ilk konu teknoloji oluyor. Oysa dijitalleşmeden anlaşılması gereken, teknolojiyle birlikte insanların düşünme, davranma ve iş yapış şekillerindeki dönüşüm aynı zamanda. Dolayısıyla dijitalleşme aslında insanların beyninde başlıyor. Ofisin bu yönde de çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

TBV Başkanı Eczacıbaşı: Sorunların çözümünde yararlı olacak

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Dijital Dönüşüm Ofisinin geçen yıl kurulmuş olması ve aradan bir süre geçtikten sonra da icra edeceği görevlerin yeni kararname ile güncellenmiş olmasını son derece önemli ve yararlı bir gelişme olarak gördüklerini bildirdi. Eczacıbaşı, Dijital Ofis kuruluncaya kadar, kamunun bilişim faaliyetlerinde; yatırımlardaki tedarik süreçleri ve ihale mekanizmalarındaki aksaklıklar, Bakanlık veya birimler arası iletişimde eksiklikler, kalite yaklaşımlarının yeterince uygulanmaması, siber güvenlik alanındaki sıkıntılar, yetkin kadroların istihdamındaki güçlükler, sinerji oluşturma gibi zorluklar nedeniyle istenilen verimliliğe ulaşılamadığına dikkat çekti. Ancak Dijital Ofis Başkanı Ali Taha Koç’un sahip olduğu bakış açısı, bilgi birikimi ve yaklaşımlarının söz konusu sorunların çözümünde çok yararlı olacağını düşündüklerini vurgulayan Eczacıbaşı, açıklamasına şöyle devam etti:

“Özellikle: Kamu adına içinde ‘ortak yaklaşımlar’ bulunan yol haritasının hazırlanması, paydaşların oyun içinde yer almasının temini (STK’lar bugüne kadar fikir olarak yararlanılsa bile hep arka planda bırakılmışlardır, çünkü yönetişim erki paylaşılmamıştır) kamu projelerinde uzgörüyü yakalamamızı sağlayacak olan ve ‘kullanıcı odaklı e-devlet hizmetleri’ için kapsamlı bir adım olmasını bekleyeceğimiz adımlardır.”

Günümüzde çok ciddi tehditler barındıran siber güvenlik alanında devlet stratejisi ve onu destekleyecek teknoloji sektörü ve özel sektör olmadan fırsatları yaşamanın mümkün olmadığını savunan Eczacıbaşı, yerli şirketlerin teknoloji geliştirmesinin belli süreçlere ve zamana bağlı olmasından hareketle satın almalara yönelik ana kararların bu yaklaşım çerçevesinde alınması gerektiğini ifade ederek, “her koşulda milli” yerine gereken yerlerde ve “zorlama değil de doğru seçenek” olarak yerli ve milli ürünlerin strateji ve politikalarını belirlemenin önem arz ettiğini kaydetti.

TÜBİSAD Başkanı Karaca: Düzenlemeleri destekliyoruz

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, Cumhurbaşkanlığı Ofisleriyle ilgili düzenlemeleri memnuniyetle karşıladıklarını kaydederek, “TÜBİSAD olarak hızlılığı, verimliliği ve kapsayıcılığı artırarak dijital dönüşümün en etkili şekilde gerçekleşmesini sağlayacak bu düzenlemeyi son derece olumlu buluyor ve destekliyoruz” dedi. Halihazırda oldukça önemli bir göreve sahip olan Dijital Dönüşüm Ofisinin, kamunun dijital dönüşümü, siber güvenlik, veri işleme ve aktarım ile teknolojiye yönelik kamu alımlarındaki rolünün güçlendirilmesiyle Türkiye ve dijital ekonomi için daha da önemli bir paydaş haline geldiğine değinen Karaca, kamuda dijital dönüşümün sağlanmasıyla ortaya çıkacak değişimlerin tüm ülke için örnek oluşturacağını belirterek, bu amaçla ülke genelinde gerçekleştirilecek dijitalleşmede el kitabı niteliğinde olabilecek bir yol haritası hazırlanmasının önemli olduğuna dikkat çekti. Karaca şöyle devam etti:

“Kamu kurumlarının dijital dönüşüme yönelik ürün ve hizmet maliyetlerini düşürmek ve ulusal güvenliğin sağlanması için alternatif teknolojiler geliştirmek üzere yerli teknolojilerin geliştirilmesi ve bu yerli teknolojilere sağlanacak destek ve teşvikler kritik önemdedir. Bu anlamda yerli çözümlerin farklı teşvik mekanizmaları sağlanarak desteklenmesi, bu amaçla TÜBİTAK’ın da dahil olduğu rehber-destek programlarının oluşturulması temel adımlar olacaktır.”

Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığının kurulmasıyla oluşan ilk beklentinin Siber Güvenlik Kanunu’nun hazırlanması olduğunu dile getiren Karaca, uzun zamandır beklenen bu düzenlemeye ilişkin sürecin hızlandırılması gereğine vurgu yaparak, globalde yaygın şekilde uygulama alanı bulan uluslararası sertifikasyonların, yapılacak hukuki düzenlemelerle hayata geçirilmesinin de siber güvenlik konusunda atılmasını önerdikleri adımlardan biri olduğunu belirtti. Tüm bu çalışmalarda özel sektörün görüşünün alınması ve özel sektörün kapasitesinin kritik alanlara yönlendirilmesinde teşviklerin sağlanması önemli olduğunu söyleyen Karaca, “Mali teşviklerin sağlanması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, yalnızca ülkemize yatırım yapma düşüncesinde olan yabancı yatırımcıyı teşvik etmekle kalmayacak, aynı zamanda yerli teknoloji geliştiricilerinin de yurt dışında yer alan merkezler yerine ülkemizde kalmayı tercih etmeleri sonucunu doğuracaktır” dedi.

TÜBİDER Başkanı Arseven: Olumlu değerlendiriyoruz

Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER) Başkanı Mehmet Rüştü Arseven, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisine siber güvenlik, büyük veri ve yapay zeka konularında da görev verilmesini, olumlu değerlendirdiklerini bildirdi. E-Devlet uygulamasının yanı sıra, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter uygulamalarında devletin özel sektör için belirlediği yükümlülüklerin de, e-Dönüşüm süreçlerini hızlandırma ve yaygınlaştırma stratejilerini destekler nitelikte olduğunu işaret eden Arseven, ancak daha kapsayıcı, şeffaf ve yenilikçi bir kamu yönetimi için, kamunun bakış açısının e-devlet hizmetleriyle sınırlandırılmaması ve “dijital devlet” anlayışıyla teknolojiden yararlanılması gerektiğini kaydetti.

Arseven, Türkiye’nin teknolojik alt yapısının yeterli olması için önemli çalışmaların hızla yapılmasının önemine vurgu yaparak, İstanbul'da kişi başına 3,1 metre fiber altyapı düşmekteyken, Stockholm'de kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğunun 700 metre olduğunu hatırlattı. Mehmet Rüştü Arseven, açıklamasında şunları dile getirdi:

“TÜBİDER olarak ülkemizde bilgi teknolojilerinin yeterince kullanmadığımızın farkındayız. Özellikle KOBİ’lerde bilgi teknolojileri ile ilgili donanım, yazılım ve hizmet kullanımları son derece düşüktür. Örneğin, imalat sanayindeki KOBİ’lerde ileri teknoloji kullanım oranı ortalaması sadece binde üçtür. KOBİ’lerin BT altyapılarını doğru ürün ve çözümler ile güncelleyebilirsek, o zaman ülkemizin refah seviyesine çok önemli bir katkı sağlamış olacağız. Ülkemizde, son 5 yıl içinde bilgi teknolojileri pazarı maalesef yüzde 10 civarında küçülerek, 2018 yılında 9,3 milyar dolar civarında kalmıştır.”

Dijital Dönüşüm Ofisinin Genel Görevleri

• Dijital ekosistem oluşturmak için kamu, üniversiteler, özel sektör ve STK’lar arasındaki işbirliğini geliştirmek, dijital kamu hizmetlerine katılımlarını desteklemek.
• Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım projeleri hakkında Strateji ve Bütçe Başkanlığına görüş vermek, projelerle ilgili gelişmeleri takip etmek.
• Kamu projelerinde yapay zeka uygulamalarına öncülük etmek ve koordinasyonu sağlamak.
• Kamunun dijital teknoloji ürün ve hizmetlerinin tedarik süreçlerine ilişkin strateji oluşturmak.

Dijital Dönüşüm Ofisinde Oluşturulan Daire Başkanlıkları

• Dijital Dönüşüm Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
• Dijital Teknolojiler Tedarik ve Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanlığı
• Dijital Uzmanlık, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
• Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı
• Büyük Veri ve Yapay Zeka Uygulamaları Dairesi Başkanlığı
• Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı
• Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
• Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Kamunun Dijital Dönüşümü

• Gelişmiş ülkelerdeki Kamu Dijital Dönüşüm Liderliği ülkemizde de uygulanacak
• Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Kamu Dijital Dönüşüm Lideri olacak
• Kamunun dijital dönüşüm çalışmalarına liderlik edilecek
• Kamunun dijital dönüşüm stratejisi geliştirilecek
• Yerli ve milli dijital teknolojilerin geliştirilmesine öncülük edilecek
• Kurumsal mimari çalışmalarına katkı sağlanacak

Dijital Türkiye (e-Devlet) Hizmetlerinin Koordinasyonu

• Kamu hizmetleri basitleştirilecek ve bütünleştirilecek
• Dijital hizmet sayısı artırılacak
• Vatandaştan istenen belge sayısı azaltılacak
• Dijital Türkiye’den alınan belgeler resmi nitelik kazanacak
• Kamunun iş süreçleri optimize edilecek
• Kamu hizmetlerinin hızlı, verimli ve ekonomik sunumu sağlanacak
• Kamu hizmetlerinin sunumunda bürokrasi azaltılacak

Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik

• Ulusal siber güvenlik stratejileri geliştirilecek
• Ulusal siber güvenlik endüstrisinin oluşumuna katkı sağlanacak
• Bilgi ve iletişim güvenliği rehberi yayımlanacak
• Kamuda yerli ve milli siber güvenlik uygulamaları yaygınlaştırılacak
• Kritik altyapılar ve bilgi varlıklarına yönelik önleyici ve koruyucu faaliyetler yürütülecek
• Ulusal siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler geliştirilecek

Büyük Veri

• Büyük veri çalışmaları koordine edilecek
• Kamu verisi anonimleştirilecek
• Büyük veri analitiği, güvenliği ve mahremiyeti alanında çalışmalar yapılacak
• Büyük veri kullanılarak kamuda iş süreçleri yenilenecek
• Büyük veri uygulamalarının etkin kullanımı sağlanacak

Yapay Zeka

• Ulusal yapay zeka stratejisi yayımlanacak
• Ulusal yapay zeka ekosistemi oluşturulacak
• Yapay zeka alanında uluslararası işbirliği güçlendirilecek
• Kamuda yapay zeka çalışmaları koordine edilecek
• Yapay zeka proje ve faaliyetlerine önderlik edilecek
• Yapay zeka alanında akademik ve saha çalışmaları yürütülecek.