ARGE 250


Dijitalde nitelikli eleman eksikliği var

Turkishtime Dergi

IAB Avrupa Tarafından Hazırlanan ‘Dijital Sektörde İnsan Kaynağı’ Raporu Yayınlandı. IAB Avrupa “Dijital Sektörde İnsan Kaynağı” Raporu’nun ilkini yayınladı. Rapor sektörü oldukça etkileyen nitelikli insan gücü sorununun nedenlerini belirleyerek, çözüm yollarını irdeledi.

IAB Avrupa Eğitim Komitesi tarafından Araştırma Komitesi desteğiyle hazırlanan rapor hem Dijital Pazarlama İletişimi Sektöründe işe alım yapan yetkililerinin hem de bu alana girmeye hazırlanan adayların yaşadığı zorlukları tanımlıyor. Bu hedef doğrultusunda eğitim ihtiyaçları ve gelecekteki önceliklere odaklanılıyor. Rapor ayrıca işveren ve eleman adaylarının maaş beklentileri, gerekli yetenekler gibi konulardaki algı uyuşmazlıklarını da ortaya koyuyor.

Rapora göre insan kaynakları uzmanlarının ve eğitmenlerin, sektör çalışanları ve potansiyel adaylar için önemli buldukları unsurların başında programatik (yüzde 56) ve Analytics (yüzde 54) geliyor. Bunların yanı sıra video reklamlar (yüzde 39), gelişen teknolojiler (yüzde 37), çapraz medya (yüzde 36) ve içerik pazarlaması (yüzde 35) da önemli konular arasında. Ev-Dışı Dijital (yüzde 11.81), Dijital Ses (yüzde 14.17) ve email pazarlaması (yüzde 14.96) ise eğitim talebi açısından gerilerde yer alıyor.

Dijital yetenek eksikliği vurgusu

Raporla ilgili görüşlerini paylaşan IAB Avrupa CEO’su Townsend Feehan şunları söyledi: “Dijital Sektörde İnsan Kaynağı 2018 Raporu, endüstri için değerli bir kaynak oluşturmak adına ilk adım. Bu adım önümüzdeki yıllarda dijital reklam alanındaki nitelikli eleman eksikliğinin üstesinden gelebilmek için gerekli olan öncelikleri belirlememizi sağlayacak.”

Raporda ortaya konan bir başka önemli konu ise eğitim sistemi. Sistemin birçok açıdan dijital çağın gerekliliklerine uygun olmadığı ve genç yetenekleri dijital reklam sektörünün koşullarına ve taleplerine göre yetiştirme konusunda yetersiz kaldığına vurgu yapılıyor. Çalışmaya katılan birçok kişi, bu durumu sektördeki dijital yetenek eksikliğin en büyük nedeni olarak gösteriyor.

Eğitim sistemi yetersiz kalıyor

IAB Avrupa Eğitim Yürütme Kurulu Başkanı ve Wavemaker Türkiye CEO’su Neslihan Olcay ise raporla ilgili şu yorumda bulundu: “Anketin sonuçları bizlere sektörde yoğun şekilde nitelikli eleman eksikliği yaşandığını gösteriyor. Katılımcılara göre de bunun en büyük nedenli öğrencileri dijital çağdaki dijital endüstri için hazırlamakta yetersiz kalan eğitim sistemi. Bu çalışmanın çıktılarının, gerek sektörümüzdeki kurumlar gerekse de örgün eğitim kurumları tarafından yeni ve gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyen eğitim programlarının geliştirilmesine ilham kaynağı olmasını umuyoruz.”

Genel ortalama 7’nin üzerinde

En büyük çelişkilerden biri de adaylardan kendilerini değerlendirmeleri istendiğinde ortaya çıkıyor. Adaylardan, dijitaldeki yeteneklerini 1’den 10’a kadar puanlamaları istendiğinde, genel ortalama 7’nin üzerinde olarak ortaya çıkıyor. Adayların başvurdukları pozisyon için kendi yeteneklerini değerlendirememesi işverenlerin işe alım süreçlerini zorlaştırıyor.

Öte yandan hem çalışanların hem de işverenlerin dijital eğitimlere daha fazla yatırım yapmak istemelerini belirtmesi olumlu bir yaklaşım olarak dikkat çekiyor. Araştırmada yer alan işverenlerin yüzde 43’ü önümüzdeki yıl çalışanlarının eğitim bütçesini artırmayı amaçlıyor. Adayların da yüzde 85’i dijitalde kariyer inşa etmek için gerekli yetenek ve birikimleri kazanmak amacıyla kendilerine yatırım yapmak istediklerini belirtiyor.