ARGE250


Herkes onu konuşuyor... Bulut bilişimin 5 temel özelliği

Barış Soydan

 

Girişimciler artık yazılıma binlerce dolar dökmek yerine ‘bulut’tan kiralayıp kullandığı kadar ödüyor. İşte bulut bilişimle gelen 5 devrimci teknoloji…

Dünyada üretilen veri miktarı hızla artıyor. Bu veri artışı Türkiye’deki işletmeleri de etkiliyor. Müşteri verileri, çağrı merkezleri, sosyal medya analizi, kurumsal internet siteleri gibi kaynaklardan sürekli bir kurumsal veri akışı var. Mobilite trendiyle birlikte verinin birbirine bağlı birçok cihazda sürekli olarak üretildiği ve tüketildiği bir çağdayız. Günümüzde yaygın kullanılan offline veri saklama sistemlerinin bu hacmi saklamakta, işlemekte ve arşivlemekte yeterli olamayacağı aşikar. Büyük veriyi saklamada ve işlemede kurumlar için doğru çözüm elbette ki bulut bilişim. Bulut bilişim üzerinde sunulan büyük veri analizi, sosyal medya analizi ve veri madenciliği uygulamaları, kurumları daha verimli hale getirirken, depolama maliyetlerini düşürüyor, iş süreçlerini hızlandırıyor ve kârlılığı maksimize etmek için yeni yöntemler sunuyor. Büyük şirketler ve organizasyonlar için oldukça yaygın hale gelen bulut bilişim çözümleri son yıllarda KOBİ'lerin de odağında. KOBİ'lere bilgiye erişim, bilgiyi saklama ve bilgiyi analiz etme anlamında yepyeni fırsatları yaratan bulut bilişim yakın gelecekte hemen hemen tüm verilerin saklandığı bir kayn ak halini alacak.

Tekilleştirme ve depolama

Şirket bünyesinde kurulan sunucuların ve veri saklama sistemlerinin kurumlara getirdiği donanım yenileme, bakım, yazılım güncelleme, saklama ve işletme külfetlerini ortadan kaldıran bulut bilişim, büyük veri çağında veri saklama ve işlemede doğru çözüme dönüşüyor. Şirket verilerinin etkin bir şekilde depolanmasına yönelik tekilleştirme (deduplication) ve arşivleme sistemleriyle veri depolama da ciddi alan tasarrufu ve veri işlemede hız kazancı sağlanıyor. KOBİ'ler bulut bilişim yatırımlarını bu yönde tamamlayarak ilerleyen süreçte verimliliklerini ve sektörlerinde rekabetçiliklerini artırabilecek. Anadolu Bilişim ise Data Center birimiyle ana faaliyet alanlarından birisi olan bulut bilişimde, iş uygulamalarının buluta taşınması konusunda kurumlara iş ortağı oluyor. NetApp Data ONTAP ise bir depolama işletim sistemi olarak 300'den fazla bulut hizmeti sunuyor ve 175’ten fazla bulut servis sağlayıcısı bundan faydalanabiliyor. Hizmet otomasyonu ve analitikler düzeyinde, kendi kendini yöneten depolama, depolama altyapısında uçtan uca erişilebilirlik, veri kontrolü, otomatikleştirme ve analiz işlevleriyle kapasiteyi ölçeklendiriyor.

Sanallaştırma

Sanallaştırma teknolojileri de mevcut kaynaklar üzerinde detaylı bir kontrol mekanizması oluşturulmasına, özellikle performans problemlerinden kaynaklanan sorunlara daha hızlı müdahale edilebilmesine yardımcı oluyor. Şirketlerin çalışabilirlik sürelerini artırabilmelerinde, buluttan ve büyük veriden elde edilen değerli verilerin güvende tutulabilmesinde, iş sürekliliği ve felaket önleme yapılarının oluşturulmasında sanallaştırma teknolojileri artık önemli bir rol oynuyor.

Kullandığın kadar öde

Hem KOBİ'ler hem de startuplar için iş modellerini bulut tabanlı senaryolaştırarak hayata geçirmek verimlilik hedeflerine daha hızlı erişmeyi ve tasarrufu eş zamanlı getiriyor. BT operasyonlarına yeterli kaynağı sağlayamayan KOBİ'lerin veri merkezi, donanım, yazılım, BT elemanları ve enerji gibi yüksek bütçe gerektiren yatırımları yapmak yerine bulut üzerinden kiralama modeli ile kullandıkları kadar ödeyebilecekleri esnek bir mekanizma getiriyor. Bu sayede bilgi teknolojileri yatırımlarını kontrol altında tutup ana iş koluna yoğunlaşmak ve rekabette avantaj sağlamak mümkün.

Açık kaynak kodlu sistemler

Teknoloji geliştikçe, yeni konseptler ortaya çıktıkça ve geliştirildikçe özellikle 'kapalı kutu' diye tabir edilen çözümlerin yerini açık kaynak kodlu açık sistemler alacak. Açık sistemlere ve çözümlere olan dönüş, kendisini şimdiden hissettirmeye başlamış durumda. Bunun en önemli nedeni, kapalı sistemlerin lisans ve operasyonel maliyetlerinin yüksek olması ve birbirleri ile aralarında entegrasyon olmaması. Bu nedenle 'kapalı kutu' çözümler üreten teknoloji şirketlerinin, yavaş yavaş pazarın da baskısı ile açık kaynak kodlu çözümler ile entegre olmaya ve bu tür çözümlere daha çok yatırım yapmaya başladıklarını gözlemliyoruz. Örneğin bu kapalı kutu sistem ve çözümler geliştiren şirketler, günümüzde SDN (Software Defined Networking) yani 'Yazılım Tanımlı Ağ Yönetimi' konsepti ile geliştirilen ve de fakto standart olarak kabul edilen açık kaynak kodlu iletişim protokolü OpenFlow'u destekleyen çözümler geliştirmeye ve pazara sunmaya başladılar. Dönüşümün diğer yüzü, kullanıcı tarafında gerçekleşecek.

Veri güvenliği

Günümüzde bulut ve bulutta tutulan verilerin güvenliği ile ilgili yenilikçi birçok çözüm geliştiriliyor. Bu çözümlerin birçoğu sanallaştırma ve uygulama seviyelerinde çalışırken fiziksel sunucu katmanındaki güvenliğin ve bu katmana olabilecek saldırıların, bulut ortamları için ciddi riskler oluşturduğunu görüyoruz. Bu noktada Intel'in geliştirdiği Vtd, TXT ve AES-NI gibi çözümler, fiziksel sunucu katmanında güvenlik risklerini bertaraf edebiliyor. Teknoser, KOBİ segmentine veri depolamadan sunucu konsolidasyonu ve sanallaştırmaya iş sürekliliğinden felaket önleme, veri güvenliği ve bütünleşik iletişim çözümleri ile merkezi ve bağlı ünitelerin bakım/onarım hizmetlerine geniş bir yelpazede çözümler sunuyor. NetApp'in heterojen bir yedekleme sunacak olan Steelstore ürün grubu sayesinde KOBİ'ler, güvenlik endişesi duymadan mevcut veri koruma altyapılarını kolaylıkla özel ve genel bulut ortamlarına güvenli ve etkin bir şekilde taşıyabilecek, lokalde ve bulut üzerinde yedekleme ve sistem kurtarma yapabilecekler.