ARGE 250


Microsoft, kişisel verilerin gizliliği kanununu ihlal mi ediyor? Bulut bilişimde kaynak ülke tartışması büyüyor...

Turkishtime Dergi

Uzun süren çalışmalardan sonra nihayet yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Gizliliği Kanunu, bilişimin birçok alanı gibi bulut bilişimle ilgili de önemli sonuçlar doğurdu. Yeni yasa, şirketlerin müşteri bilgilerini yurtdışındaki sunucularda saklamasını net biçimde yasaklıyor. Oysa Microsoft başta olmak üzere bulut hizmeti veren pek çok firmanın sunucularının durduğu data center'larının yurtdışında olduğu biliniyor.

Yasadaki açık hükümlere rağmen bu, nasıl mümkün olabiliyor? Uzmanlar, yasanın uygulama esaslarını belirleyecek olan yönetmeliklerin çıkmamasının, bir boşluk doğurduğunu kaydediyorlar. Bazı uzmanlar ise buna rağmen, yasa çıktıktan sonra müşteri bilgilerinin yurtdışındaki sunucularda saklanmasının suç olduğunu savunuyorlar. Turkishtime, bulut tartışmasını farklı görüşlerle izlemeye devam edecek...