AR-GE 250


Nesnelerin İnterneti tedarik zinciri ve lojistik operasyonlarına 1.9 trilyon dolar kazandıracak!

Zehra Tike

Dünyanın lider lojistik sağlayıcısı DHL ve IT alanında dünya lideri Cisco, Dubai’deki DHL Global Teknoloji Konferansında birlikte hazırladıkları “Nesnelerin İnterneti” konulu yeni Trend Raporunu tanıttılar. DHL ve Cisco aynı zamanda, depo operasyonlarında Wi-Fi bağlantılı cihazlar sayesinde gerçek zamana yakın veri analitiğiyle karar vermeyi kolaylaştıracak ortak bir Nesnelerin İnterneti projesi üzerinde çalışıyorlar.

DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Hakan Kırımlı nesnelerin interneti teknolojisi konusunda şöyle konuştu: “DHL olarak, küresel ticaretin yaratacağı pozitif güce inanıyoruz. Global Küreselleşme İndeksimizin 2014 yılında ortaya koyduğu gibi, küresel bağlantıların genel düzeyi şaşırtıcı derecede düşük kalıyor. Bu nedenle ülkeler, yeni kuracakları bağlantılarla ticaret, entegrasyon ve teknoloji açısından kendilerini geliştirebilirler. Biz “Nesnelerin İnterneti” teknolojilerinin bu global dönüşümde önemli rol oynayacağına inanıyoruz.”

Trend Raporu, bugünkü 15 milyar cihaza karşılık 2020 yılında birbiriyle bağlantılı 50 milyar cihaz olacağını öngörüyor. Rapor, bu teknolojik devrimin işletmeler açısından ne anlama geleceğine odaklanıyor. Artan gelir ve düşük maliyet modeli, daha çok bağlantı sayesinde şirketler arasında yayılacak. Böylece depolama, yük taşıma gibi tedarik zinciri noktalarında internet ve ağ bağlantısıyla önemli bir potansiyel sağlanacak. Tedarik zinciri ya da lojistik operasyonu olan tüm şirketler için “Nesnelerin İnterneti” müşterilere özel teslimat seçeneklerinden, daha verimli depolama ve nakliyeye kadar düzen değiştirici bir etki yaratacak.

Cisco’nun ekonomik analizine göre, “Nesnelerin İnterneti” dünya çapında  gelecek 10 yılda 8 trilyon dolar riske maruz değer yaratacak. Bunun büyük kısmı beş kaynaktan sağlanacak: inovasyon ve gelirler (2,1 trilyon dolar); varlık kullanımı (2,1 trilyon dolar); tedarik zinciri ve lojistik (1,9 trilyon dolar); çalışan verimliliği artışı (1,2 trilyon dolar) ve gelişmiş müşteri deneyimi (700 milyar dolar).

Cisco EMEAR bölgesi Başkanı Chris Dedicoat konuyla ilgili şunları söylüyor: “Dijital dönüşüm artık her yerde ve şirketler için bu büyük anlamlar taşıyor. Dijitalleşme ve “Nesnelerin İnterneti” teknolojisinin yaygınlaşması büyüme için bir katalizör görevi görüyor. Bu da yeni ekonomik modellerin oluşumunu sağlarken, şirketlerin global ölçekte rakiplere ve dönüşümün hızına ayak uydurabilmesini de sağlıyor. Bu rapor, dijitalleşme ve “Nesnelerin İnterneti” teknolojisinin uzun vadede sağlayacağı verimi ve sektörler için büyüme fırsatlarını açıkça ortaya koyuyor.”

Rapora göre, “Nesnelerin İnterneti” milyonlarca sevkiyatı birbirine bağlarken, gelecek on yıl içinde lojistik sektörü operasyonel verim anlamında yeni seviyelere ulaşabilir. Depolamada birbirine bağlanan paletler ve nesneler daha akıllı envanter yönetimini olanaklı kılabilir. Yük taşımacılığında izleme ve takip daha hızlı, doğru, öngörülü ve güvenli bir biçimde yapılabilir. Bağlantı kuran araçlar sayesinde filo yönetimi ve bakım takvimleri otomatik yapılabilir. Ayrıca teslimat personeli ve araçlar arasında bağlantı kurulması dönüş rotalarını etkilerken tüketici teslimatlarında verimi artırabilir. Bu DHL müşterileri için daha hızlı, güvenilir ve maliyet etkin hizmet anlamına geliyor.