ARGE 250


Nokia Alcatel'e talip oldu

Ericsson AB ile daha iyi rekabet etmek isteyen Nokia Oyj, konuya yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Alcatel-Lucent SA’nın bir kısmını satın almak için görüşmeleri hızlandırdı. Alcatel’in kablosuz biriminin geliri, 2014 yılında ise 4.7 milyar Euro (5 milyar dolar) seviyesindeydi ve Paris merkezli Alcatel’in total satışlarının yüzde 36’sını oluşturdu.