AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Şirketlerin başarısı, CFO’lar ve CMO’ların işbirliğine bağlı

Elif Akın

Tüm dünyadan 650’yi aşkın önde gelen CFO ile yapılan görüşmeleri ve şirketlerin CFO ve CMO’larının yanı sıra EY uzmanlarının görüşlerini de içeren rapor, CFO ve CMO’ların aralarında işbirliğinin nasıl geliştiğine de ışık tutuyor. Araştırma sonuçlarına göre, CFO’ların %54’ü, CMO’lar ile yapmış oldukları iş birliklerinde bir artış olduğunu belirtiyor. CFO’ların %63’ü ise bu dönemde pazarlama ilgili konulara daha fazla dahil olduklarını söylüyor. Bununla birlikte, CFO’lar ve CMO’ların kullanabilecekleri ortak platform, süreç ve temel performans göstergelerinin eksikliği ile kültürel farklılıklar, işbirliğinin önünde önemli bir engel teşkil ediyor.

Başarının sırrı uyum ve işbirliğinde

Bugünün dijital ekonomisinde finans ve pazarlama arasında güçlü bir içerik, başarıyı belirleyen en önemli etkenlerden biri durumunda. İş modellerinin karmaşıklığı artarken rekabet hiç beklenmedik zaman ve ortamlarda ortaya çıkabiliyor. EY’nin raporuna göre, CFO ve CMO’lar daha çok, müşteri segmentasyonu ve öngörüsü, pazarlama faaliyetlerinin piyasadaki getirisini ölçme, ürün portföyünü optimize etme ve dijital yönetişim konularında iş birliği yapıyorlar. Örneğin, salt web tabanlı hizmet sağlayıcılar, ofis ya da satış ağı maliyeti olmadan hızla birçok pazara giriyor ve rekabet avantajına sahip oluyorlar. Fiyat karşılaştırma sitelerinin yükselişi ise kâr marjları ve satışa sunulan ürünler üzerinde baskı oluşturuyor, bu da organizasyonları pazarlama stratejilerini yeniden değerlendirmeye itiyor. Pazarlama departmanları geleneksel olarak hedef kitlelerinin istek, ihtiyaç ve davranışlarını fokus gruplar, kampanyalar ve satışların korelasyonu ile anlamaya çalışırken, şimdi finans departmanlarının çıktılarına daha çok benzeyen, veri temelli, tahmin modelleri sunan analitik araçları ile çalışıyorlar.

Departmanlar arası alışveriş önemli 

Günümüz iş dünyasında şirketlerin başarılı olmalarında finans ve pazarlama departmanlarının güç birliği yapmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayan EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Selim Elhadef şunları söylüyor: “EY’nin 650’yi aşkın CFO’un katılımıyla gerçekleştirdiği bu araştırma, CFO ve CMO’lar arasındaki işbirliğinin önemini net bir şekilde ortaya koyuyor. Daha önce fonksiyonları açısından birbirlerine uzak oldukları düşünülen bu departmanlar son dönemde giderek yakınlaşıyor. Şirketin kurumsal yapı açısından değer taşıyan kriterlerin neler olduğu üzerinde CFO ve CMO’ların fikir birliğinde olmaları, farklı bakış açılarının birbirlerine yaklaştırılması, pazarlama analitiklerinin dönüşümünde işbirliği kurulması ve pazarlama planlama süreçlerinde ekip çalışması yapılması başarı için kritik önem taşıyor. Organizasyonların sağlıklı gelişimini sürdürmelerini sağlamak için CMO’lar pazarlama karışımının ürün, fiyat, dağıtım kanalları ve promosyonlar gibi bileşenlerini çok iyi sorgulamalı ve değerlendirmelidir. CFO ise, şirketlerin kendilerine özgü güçlü avantajlarını kaybetmeden, adapte olmalarını sağlayacak stratejik yatırımları yapmalıdır. Günümüz iş dünyasında başarı CMO’lar ve CFO’lar arasında uyumlu ve odaklı bir işbirliğinden geçiyor.”