ARGE250


Türk şirketler 'blokzincir'i keşfetmeye başladı

Turkishtime Dergi

Bilkent Üniversitesi - TÜSİAD Bilgi Toplumu Forumu tarafından düzenlenen "İş Hayatında Blokzinciri" başlıklı konferansta blokzincir teknolojisi ile ilgili uzmanlar iş dünyası için taşıdığı potansiyeli farklı açılardan ele aldı. Toplantıda ayrıca TÜSİAD iş birliği ile Deloitte tarafından hazırlanan Blokzincir araştırmasının sonuçları da açıklandı. Raporda Türkiye'de; Blokzincir farkındalığı, uygulama alanları ve bu teknolojiye yönelik beklentiler, engeller ve riskler analiz ediliyor.

Bilkent Üniversitesi - TÜSİAD Bilgi Toplumu Forumu 13 Aralık Perşembe günü InterContinental İstanbul, Bosphorus Salonu'nda "İş Hayatında Blokzinciri" başlıklı bir konferans düzenledi. Blokzincir teknolojisinin iş dünyasına etkilerinin ele alındığı konferansta blokzincir teknolojisinin dünyada ve Türkiye'de sektörleri ve işletmeleri nasıl etkilediği ele alınarak gelecek öngörüleri paylaşıldı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik:
Blokzincir teknolojisinin potansiyelini iyi anlamalıyız

Toplantının açılışında bir konuşma yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik şunları ifade etti: “Dijitalleşme ile üretim metotlarından iş yapma pratiklerine her alanda yaşadığımız kökten değişimi hızla deneyimliyoruz. Küresel olarak bu denli kritik bir dönemeçten geçiyorken bizim de ülke olarak bu treni kaçırmamamız gerekiyor. Her yıkıcı inovasyon için geçerli olduğu gibi, Blokzincir teknolojisinin de dışında kalmamak ve potansiyelini iyi anlamak şart. Rekabet gücümüzü korumak için, yıkıcı dönüşümü bekleyip adapte olmaya çalışmak yerine, Blokzincir teknolojisinin getirdiği yeniliği tüm boyutlarıyla kavrayarak ve kendi firmalarımız için olası etkilerini analiz ederek bir fırsata çevirmeliyiz.”

Prof. Dr. H. Altay Güvenir:
Blok zinciri konusunda ortak faaliyetler düzenleyeceğiz

Bilkent Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Bilgi Toplumu Forumu Direktörü Prof. Dr. H. Altay Güvenir blok zinciri teknolojisinin gelecekte hayatımızda önemli uygulamalarda yer alacağını ifade ederek şunları söyledi:

“Ülke olarak, bilgi toplumu olma süreci çerçevesinde, üniversitelerde öğrencilerin blok zinciri teknolojileri ile aşina olmaları, bu alanda projeler geliştirmeleri veya var olan projelerde yer almaları çok önemlidir. Bilkent Üniversitesi – TÜSİAD Bilgi Toplumu forumu olarak Blokchain Türkiye Platformuna (BCTR) dahil olduk. Bu çerçevede blok zinciri konusunda tüm ülkemizde yaygın etkisi olacak ortak faaliyetler düzenleme kararı aldık.”

İşte Blokzincir Araştırması'nda öne çıkan başlıklar

Etkinlikte aynı zamanda TÜSİAD-Deloitte iş birliğinde hazırlanan “Blokzincir Potansiyelinin Keşfi- 2018 Yılı Türkiye Blokzincir Araştırması” isimli raporu tanıtıldı.

Ankete katılanların büyük çoğunluğu (%90,3) Blokzincir teknolojisini daha önce duyduğunu belirtirken, %9,7'sinin bu teknolojiden haberdar olmadığı görülüyor. Araştırma sonuçları, Türkiye'de Blokzincir teknolojisi konusunda farkındalığın yüksek olduğunu ortaya koysa da, katılımcıların sadece %17,5'i bu konuda derin bilgi sahibi olduğunu düşünüyor. Diğer yandan farklı alanlarda uygulamalar sunan Blokzincir teknolojisinin Türkiye'de en yaygın bilinen uygulaması, küresel ankette de olduğu gibi, Bitcoin olarak ortaya çıkıyor.

Blokzincir en çok finans alanını etkileyecek

Farklı uygulama alanlarında çeşitli etkileri olacak olan Blokzincir teknolojisinin en çok finans alanında etkisi olacağı düşünülmekte (%78,1), bunu bilgi teknolojileri (%60,9), tedarik zinciri ve lojistik(%59,4) izlemektedir. Katılımcılar Türkiye'nin bu teknolojiden küresel pazarlara göre daha az etkileneceğini düşünmektedir.

Blokzincir çalışmalarına bütçe ayıran şirketlerin oranı %26,2

Katılımcıların üçte ikisi, şirketlerinin hâlihazırda Blokzincir uygulamasını kullanmadığını belirtiyor. Şirketlerin yarısının önümüzdeki yıllarda iş süreçlerinde Blokzincir teknolojisini kullanabilmek için araştırmalar yaptığı, %11'inin de bu teknolojiyi geliştirme ve uygulama aşamasında olduğu ortaya çıkıyor.

Blokzincir inisiyatiflerine %53,6'lık oranla bilgi teknolojileri departmanları öncülük ederken şirketlerin %26'sında Blokzincir odaklı bir ekip görevlendirilmiş durumda. Blokzincir çözümlerini geliştirmek isteyen şirketlerin yaklaşık %27'si ise bu geliştirmeler için şirket içi kaynakların ve harici danışmanların bir arada çalışmasının daha verimli olacağını düşünüyor. Diğer yandan, Blokzincir teknolojisi uygulamalarının araştırılması, denenmesi ve hayata geçirilmesi için ankete katılan şirketlerin %26,2'si bütçe ayırırken, %69,2'sinin ayırmadığı görülüyor.

Türkiye'de Blokzincir uygulamalarının 5 yıl içinde etki etmesi bekleniyor

Anket sonuçlarına göre, Türkiye'deki şirketler Blokzincir uygulamalarının kısa vadeden (1 yıl) ziyade orta vadede (5 yıl) etkisi olacağına inanıyor. Henüz dünya genelinde gelişim aşamasında olan bu teknolojinin Türkiye'de şirketler tarafından fiili olarak uygulanmasının zaman alması bekleniyor.

Blokzincir uygulamaları önündeki en büyük engeller; bilgi eksikliği, uzman yetersizliği ve yasal belirsizlikler…

Katılımcılar, Blokzincir teknolojisinin uygulanabilirliğinin önündeki en önemli engel olarak bu teknolojiyi uygulamaya geçirebilecek yeterli bilgi düzeyine sahip olmamalarını gösteriyor. Diğer yandan, Blokzincir teknolojilerinin yeterince olgunlaşmamış olması, Türkiye'de bu teknolojiyi geliştirebilecek uzmanlığın yeterince bulunmaması ve yasal belirsizlikler de diğer temel engeller olarak ön plana çıkıyor. Küresel Blokzincir araştırmasında ise katılımcıların büyük kısmı yasal belirsizlikleri en önemli engel olarak görürken, uygulama ve mevcut sistemlerin dönüştürülmesindeki zorluk ve olası güvenlik tehdidi de bu engeli takip ediyor.