ARGE 250


Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme Raporu

Turkishtime Dergi

Şubat 2022’de, dünya Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’yı işgal etmesi ile şok oldu. Her iki ülkede de insan yaşamı üzerinde yıkıcı bir etki yaratan ve ekonomik yıkıma yol açan savaş, Avrupa ve Orta Asya (ECA) bölgesinde ve dünyanın geri kalan bölgelerinde de önemli ekonomik kayıplara yol açacaktır. Son iki yıl içerisinde yaşanan ikinci büyük şok olan bu savaşın bölgede ekonomik daralmayı tetiklemesi bekleniyor. 2022 yılında hasılanın yüzde 4,1 daralacağı tahmin ediliyor; bu 2020 yılında COVID-19 pandemisi sebebiyle yaşanan resesyonun iki katı kadar sert bir resesyon.

Bölgedeki ülkeler, büyüme ve ticaretteki azalma, enflasyonist baskılar, borç sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler ve yükselen faiz oranları sebebiyle, COVID-19 sonrası toparlanma sürecinde 2021 yılında başlayan yavaşlamaya karşı zaten hazırlanmaktaydılar. COVID-19 sebebiyle ekonomik faaliyette yaşanan aksamaların devam etmesi ve jeopolitik gerilimlerin tırmanması da kaygı duyulan gelişmeler arasında yer alıyordu. Savaş, görünümdeki bu kötüleşmeyi daha da ağırlaştırdı ve çatışmaları ekonomik etkileri emtia ve finans piyasaları, ticaret ve göç bağlantıları ve yatırımcı güveni dahil olmak üzere birden fazla kanal yoluyla hissedilmeye başladı.

Bu zorlu dönemde, politika yapıcıların istikrarı güçlendirmek için makroekonomik politika tamponlarını ve kurumları güçlendirmeleri; mülteciler dahil olmak üzere en kırılgan durumdaki insanları korumak için sosyal koruma sistemlerini güçlendirerek kapsayıcı ve daha eşitlikçi bir toparlanmayı desteklemeleri, ve sürdürülebilir bir geleceği güvence altına almak için enerji verimliliğini ve yeşil dönüşümü iyileştirme üzerinde odaklanmaya devam etmeleri gerekecektir. İklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmak, çağımızın en acil sorunlarından biridir. Savaş ve geleneksel enerji fiyatlarındaki artış, yenilenebilir enerji kaynaklarının çekiciliğini ve enerji sistemlerini daha ucuz, daha temiz ve daha güvenilir enerji ile uyumlu olacak şekilde dönüştürmenin önemini daha da belirgin hale getirmektedir. Enerji verimliliğini artırmak, enerji tüketimindeki israfı azaltmak ve teknolojik yeniliklerden yararlanmak, bölgedeki ekonomilerin savaşın ekonomik büyüme üzerindeki etkisini hafifletmelerine olanak tanıyacaktır.

Raporlar:

https://www.worldbank.org/tr/region/eca/publication/europe-and-central-asia-economic-update