AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Dünya Bankası'ndan Türkiye’deki mültecilere ve ev sahiplerine yönelik proje

Turkishtime Dergi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Dünya Bankası (sanal bağlantı yoluyla), Türkiye'deki Mülteci ve Ev Sahibi Topluluklar Arasında Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesinin (SEECO) lansmanı için bugün Mardin'de bir araya geldi.

Dünya Bankası tarafından yönetilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan SEECO Projesi, Adana, Mersin, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Mardin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi çeşitli illerde mülteci ve ev sahibi topluluklardaki kadınlar ve Gençler için geçim fırsatlarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Proje, AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Fonu (FRiT) çerçevesinde sağlanan 39,5 milyon avroluk bir bütçeyle Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Mültecilerin ve ev sahibi toplulukların potansiyeli açığa çıkarılıyor 

SEECO projesi, sosyal girişimlerin gelişimini destekleyecek ve hem mülteci hem de ev sahibi topluluklardan kadınların, gençlerin ve diğer kesimlerin faydalanabileceği geçim kaynağı olanaklarına sürdürülebilir bir erişim sağlayacak, yerel düzeyde istihdam yaratacak ve yerel ekonomileri destekleyecektir. Tahmini olarak 19.000 mülteci ve ev sahibi topluluk üyesi proje faaliyetleri yoluyla doğrudan desteklenecektir.

Proje, sosyal girişimcilere yönelik destek hizmetlerini finanse edecek ve sosyal girişimlerin geliştirilmesi veya hızlandırılması için hibeler sağlayacaktır. Faaliyetler, birkaç destek döngüsü boyunca, Topluluk Uygulama Ortakları ile birlikte çalışan Bölgesel Kalkınma Ajansları tarafından uygulanacaktır. Her döngü, yeni ve/veya mevcut sosyal girişimcilerin seçimi ile başlayacaktır. Seçilen faydalanıcılar eğitim ve koçluk hizmetleri alacak, sonrasında iş geliştirme veya hızlandırma hibeleri için başvuruda bulunma konusunda kendilerine destek sağlanacaktır. Bu hibelerin alıcılarına daha sonra sürekli mentörlük hizmeti sağlanacaktır. Faydalanıcıların seçiminden mentörlük desteğinin sonuna kadarki tek bir döngünün 18 ay sürmesi beklenmektedir.

Proje ayrıca birkaç döngü boyunca geçim olanaklarını da finanse edecektir. İlk döngüdeki geçim olanakları belediyeler, Bölgesel Kalkınma Ajansları ve STB tarafından seçilmiştir. Daha sonraki döngüler için geçim olanakları katılımcı karar alma süreçleri yoluyla faydalanıcı mülteciler ve ev sahibi topluluk üyeleri tarafından seçilecektir.

Proje, yetersiz hizmet alan piyasalarda finansmana erişimi arttırarak; mülteci ve ev sahibi topluluklarda yaşayan kadınların ve gençlerin sürdürülebilir ekonomik fırsatlara geçişlerine yardımcı olmak suretiyle kadınların ve kırılgan grupların işgücü piyasasına katılımlarını arttırarak ve sosyal uyumu geliştirerek, Dünya Bankası ile Türkiye’nin 2018-2023 MY dönemini kapsayan Ülke İşbirliği Stratejisinin (CPF) amaçlarına katkıda bulunmaktadır.