AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


100 milyar dolarlık yol haritası hazır

Turkishtime Dergi

Türkiye'deki ABD'li şirketler 100 milyar dolarlık ortak ticaret hedefi için yol haritasını sundu.

Türkiye’de yatırımı bulunan ABD’li şirketlerin üst düzey yöneticileri ABD- Türkiye arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine katkı sunmak için bir araya geldiler. Önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelecek olan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un ziyareti öncesinde, Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay’ın liderliğinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi temsilcilerinin katılımıyla, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ve Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) iş birliği ile düzenlenen ‘ABD-Türkiye Yatırım ve Ticaret İlişkileri İstişare Toplantısı’nda bir araya gelen ABD’li şirket temsilcileri 100 milyar dolarlık hedef için görüşlerini paylaştılar.

Toplantıda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay, uluslararası şirketlerin yaşadığı süreçlerin farkında olduklarını belirtti. Turagay, “Bunları zaman içinde aşacağız. Şirketlerin bölgesel merkez olarak Türkiye’yi seçmesi, ekonomiyi büyütür, istihdamı ve ihracatı da artırır. Olaya sadece dış ticaret açısından bakmamak gerekiyor. Gelecek hafta ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross Türkiye’ye gelecek ve sizlerle de görüşecek. Yaşadığınız sorunları anlatacaksınız ama sizden Türkiye’nin potansiyelini de anlatmanızı rica ediyorum. Biz her zaman yatırımcıların yanındayız” dedi.

Şirketlerin bir araya geldiği platformlar artırılmalı

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin sürdürülebilir olmasının yatırımların güçlendirilmesi için kritik önem taşıdığını söyleyen YASED Yönetim Kurulu Üyesi Osman Okyay, Türkiye’nin bölgesel bir yatırım merkezi olarak rekabet gücünün artırılması halinde, gelecek katma değerli uluslararası doğrudan yatırımların hızlı şekilde artacağını dile getirdi. Amerikalı yatırımcıların Türkiye’ye daha fazla yatırım ve ortak girişim yapması için Türkiye’ye özel pozitif kampanya çalışmalarının yürütülmesi gerektiğini kaydeden Okyay, şöyle devam etti:

“2018 yılında olduğu gibi, firma yöneticileri ile başta Cumhurbaşkanı olmak üzere üst düzey Türk ve ABD’li yetkililerin yıl içerisinde düzenli olarak bir araya geleceği platformların sayısı artırılmalı. Türk sanayi şirketlerinin küresel tedarik zincirlerindeki payının ve uluslararası rekabetteki gücünün artırılması, ikili ticaret artışına Türkiye lehine katkıda bulunur. Türkiye’nin tedarik zinciri potansiyelinden daha fazla faydalanması önemli. ABD’ye ihracatta ürün kadar katma değerli hizmet ihracatında da potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Özellikle, e-ticaret, internet ve mobil hizmetler gibi ikili dijital ticareti geliştirecek alanlara odaklanılması ve ilgili mevzuatın (Kişisel Verilerin Korunması ve Fikri Mülkiyet Hakları gibi) şirketler için kolaylaştırıcı olması iki ülke arasındaki ticareti artırır. Ayrıca, ABD’de sektör özelinde fırsatların ilgili sektör kuruluşları tarafından düzenli takibinin yapılması, çıkarılan fırsatların ticarete dönüştürülmesi için hükümetin gerekli teşvikleri sağlaması önemli.”

AmCham Turkey/ABFT Başkanı Serra Akçaoğlu: ‘İş birliğine hazırız’
ABD - Türkiye arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine yönelik paydaş STK’larla bir dizi toplantı yapıldığını hatırlatan AmCham Turkey/ABFT Yönetim Kurulu Başkanı Serra Akçaoğlu, Türkiye’deki mevcut Amerikan yatırımlarının artırılmasının ticaret hacmi hedefine ulaşma konusunda büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Akçaoğlu, bu toplantılar kapsamında Boston Consulting Group (BCG) tarafından hazırlanan raporda 4 ana başlık ortaya çıktığını kaydetti. Raporda Türkiye’deki mevcut Amerikan yatırımlarının nasıl artırılacağını konusunun önemli bir madde olduğunu hatırlatan Akçaoğlu, “Ayrıca raporda; global şirketlere İstanbul ve Türkiye’nin bölgesel bir merkez olarak tanıtılması, yatırım ortamı hakkında net mesajlar verilmesi, geniş katılımlı bir Yatırım Konferansı düzenlenmesi ve etkiyi en üst düzeye çıkaracak konuşmacıların davet edilmesi başlıkları yer alıyor. Bugünkü toplantımızda Türkiye’de yatırımı bulunan Amerikan şirketleri temsilcilerinin görüşlerini aldık. Önceki toplantılarda da belirttiğimiz gibi, AmCham Turkey/ABFT ve YASED olarak iki ülke ticari ve ekonomik ilişkilerini güçlendirmek adına iş birliğine hazırız” dedi.

Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmalı

Toplantının açılış konuşmalarının ardından şirket temsilcileri Türkiye- ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılabilmesi için önerilerini paylaştılar. Öne çıkan öneriler ise şunlar oldu:

  • Türkiye’deki yatırım fırsatları hakkında farkındalık yaratmak için İstanbul’da global yöneticilerin katılımıyla Türkiye Yatırım Konferansı yapılmalı
  • Eyalet ticaret odalarıyla temaslar düzenlenmeli
  • İki ülke arasında Tercihli Ticaret Anlaşması ya da Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmalı
  • Amerika ile Türkiye arasında olan geçerli çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması gözden geçirilerek revize edilmeli
  • Uluslararası standartlarda yasal ve yönetsel düzenlemeler ile bu düzenlemelerin kamu-özel sektör istişare mekanizması ile uygulamaya alınmalı ve öngörülebilirlik sağlanmalı
  • Türkiye’nin üretimde öncü olduğu tarım ürünleri için kısa, orta ve uzun vadeli planların tekrardan gözden geçirilmeli ve bu ürünler için FDA gerekliliklerinin uygulanması için plan ve destekleme çalışmaları yapılmalı.
  • ABD pazarına erişimde, özellikle sermaye, teknoloji ve bilgi yoğun endüstrilerin girişteki yüksek engellere çözüm önerisi olarak “ortak alım ve/veya üretim” alternatifleri değerlendirilmeli.
  • Türk Start-up ve KOBİ’lerinin Amerikan şirketlerinin satış kanallarına entegre olması için çalışmalar yapılarak global tedarik zincirindeki yerleri güçlendirilmeli.