ARGE 250


11 şirketin 12 milyarlık borcu yapılandırıldı

Turkishtime Dergi

Temmuz ayında finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşması kapsamında 11 büyük ölçekli firma ile 12 milyar 152 milyon liralık borç yapılandırması yapıldı.

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre Temmuz 2023’de finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşması kapsamında 11 büyük ölçekli firma ile 12 milyar 152 milyon liralık borç yapılandırması yapıldı. Küçük ölçekli firmalar kapsamında ise Temmuz 2023’te yeni bir yapılandırma anlaşması bağıtlanmadı.

TBB verilerine göre finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşması devreye girdiği Ekim 2019’den Temmuz 2023’e büyük ölçekli ve küçük ölçekli uygulamalar kapsamında toplam 399 firmanın 142 milyar TL kredisi yapılandırıldı.

Ekim 2019-Temmuz 2023 dönemi içinde FYYÇA uygulamaları kapsamında toplam 601 adet firma kapsama alınırken bu firmalardan 502’si büyük ölçekli, 101’i küçük ölçekli uygulamalar kapsamında yer aldı. Kapsama alınan firmalardan 399 firma ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanırken bu firmalarına da 357’si büyük ölçekli, 42’si küçük ölçekli oldu.
Ekim 2019-Temmuz 2023 dönemi içinde, 141 milyar 513 milyon TL’si büyük ölçekli, 488 milyon TL’si küçük ölçekli uygulamalar kapsamında olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 142 milyar 1 milyon TL olarak hesaplandı.

TBB verilerine göre Temmuz 2023'te 100 milyon lira ve üstü borçlu büyük ölçekli firmalardan 5 tanesi İstanbul'da yer aldı ve bu İstanbul'daki firmaların borç yapılandırması 5 milyar 156 milyon lira oldu. Orta Anadolu'da yer alan 4 firmanın 4 milyar 919 milyon liralık, Doğu Karadeniz'de yer alan bir firmanın da 1 milyar 805 milyon liralık borcu yeniden yapılandırıldı. Temmuz'da borç yapılandırması yapılan firmalardan 1 tanesi tarım sektöründe, biri enerji sektöründe, biri inşaat sektöründe 8 tanesi ise turizm sektöründe faaliyet gösteriyor.