AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


'2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi' açıklandı

Turkishtime Dergi

11. Kalkınma Planı üzerine hazırlanan ekonomiyi bir üst lige çıkarma amacı taşıyan Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, 5 ana bileşen ve 23 alt politika üzerine kurgulandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 11. Kalkınma Planı üzerine hazırlanan ekonomiyi bir üst lige çıkarma amacı taşıyan Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıkladı.

Bakan Varank, hedeflere ulaşma noktasında sanayi stratejisinde 5 ana bileşen ve 23 alt politika belirlediklerine dikkati çekti. Bakan Varank'ın açıkladığı sanayi stratejisinde yer alan ana bileşenler; Yüksek Teknoloji ve İnovasyon, Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi, Girişimcilik, Beşeri sermaye ve Altyapı olarak sıralandı.

İŞTE 5 ANA BİLEŞEN ve 23 ALT POLİTİKA

I. Yüksek Teknoloji ve İnovasyon

1- Teknolojik Yetkinlikler ve Sektörel Yol Haritalarının Belirlenmesi
2 - Öncelikli Sektörler için Stratejik Malzemelerin Geliştirilmesi
3 - Ar-Ge’de Ekosistem Anlayışı ve Mükemmeliyet Merkezleri
4 - Teknoloji Standartlarının Gelişimine Aktif Katılım, Test Merkezi ve Sertifikasyon
5 - Yıkıcı Teknolojilerde Küresel Girişimler
6 - Fikri Mülkiyet Hakları Kullanımı ve Altyapısı

II. Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi

7 - Sanayinin Dijital Dönüşüm ü
8 - Sanayinin Kurumsallaşması ve İhracatı Güçlendiren Adımlar
9 - Rekabet Öncesi İşbirliği ile Sanayi ve Teknoloji Alanları
10- Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı
11 - Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ve Yeni Yatırım Teşvik Sistemi
12- Bölgesel Kalkınma, İstihdam ve Markalaşma
13 - Sanayinin Finansmanını Güçlendirecek Yeni Yaklaşımlar

III. Girişimcilik

14 - Girişimcilik Ekosisteminin Etkinliğinin Artırılması
15 - Teknoloji Tedarikçisi ve Girişimcilerini Güçlendiren Politika ve Uygulamalar

IV. Beşeri Sermaye

16 - Sürdürülebilir İlerleme için Beşeri Sermayenin Gelişimi
17 - Araştırma ve Geliştirme Yetenek Kapasitesinin Artırılması
18 - Açık Kaynak Platformu ve Türkiye’nin Yazılım Kapasitesinin Artırılması

V. Altyapı
19 - Veri İletişimi ve Açık Veri Reformu
20 - Bulut Bilişim ve Veri Merkezi
21 - Siber Güvenlik Standartları ve Altyapı
22 - Ulusal Blokzincir Altyapısı
23 - Sanayinin İki Kaldıracı: Enerji ve Lojistik

Milli gelirde imalat sanayinin payı yüzde 21'e çıkacak

Son 10 yılda imalat sanayisinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içindeki oranı ortalama %16,5 olarak, 2018 yılında ise %19,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranın 5 yıllık ortalamasının %20 olması ve 2023 yılında %21’e ulaşması hedeflenmektedir.

35 bin dolarlık katma değer

Sanayinin yenilikçiliğini ve gelişmişliğini ölçmek için kullanılan bir gösterge, sanayide çalışan işçi başına sanayinin ürettiği katma değerdir. Türkiye için bu değer 2018 yılında 28.000 ABD doları olarak hesaplanmıştır. 2023 yılında bu değerin, %25 artış ile 35.000 ABD dolarına çıkarılması hedeflenmektedir.

İmalat sanayi ihracatında hedef 210 milyar dolar

İmalat sanayi ihracatı 2018 yılında 158,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiş olup, 2023 yılında bu değerin %34 artış ile 210 milyar ABD dolarına çıkarılması hedeflenmektedir.

Yüksek teknoloji ürünlerin payı artacak

İmalat sanayi ihracatında orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin payı 2018 yılında sırası ile %36,4 ve %3,2 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranların 2023 yılına kadar sırası ile %44,2 ve %5,8’e çıkarılması hedeflenmektedir.

Ar-Ge harcamalarının payı yüzde 1,8 olarak hedeflendi

2017 yılında %1 olan Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki oranının 2023’te %1,8’e çıkarılması hedeflenmektedir.

Ar-Ge insan kaynağında hedef 300 bin

Türkiye’de Ar-Ge insan kaynağı 2017 yılında tam zaman eşdeğeri cinsinden 153 bin, araştırmacı sayısı 112 bindir. Bu rakamların 2023 yılında sırası ile 300 bin ve 200 bine çıkarılması hedeflenmektedir.

23 firma hedefi

Avrupa Birliği tarafından hazırlanan Ar-Ge Liderlik Tablosu’nda (R&D Scoreboard) 2018 yılında en çok Ar-Ge harcaması yapmış 2.500 firma içerisinde Türkiye’den 4 firma bulunmaktadır. Bu rakamın kademeli olarak artırılarak 2023 yılına kadar Türkiye’den 23 firmanın dünyada en çok Ar-Ge harcaması yapan 2.500 firma arasında yer alması hedeflenmektedir.

500 bin kişiyi aşacak

Türkiye’de profesyonel yazılım geliştirici sayısının 2018 yılında 140 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu sayı Almanya ve İngiltere’de yaklaşık 850 bin, Fransa’da 500 bin, Rusya’da 400 bin, Polonya’da 250 bin, Ukrayna’da ise 200 bin civarındadır. Dijital dönüşüm için gereken yazılım geliştirme yetenek kapasitesinin Türkiye’de 2023 yılına kadar 500 bin kişiyi geçmesi hedeflenmektedir.

Teknoloji tabanlı yatırım 5 milyar lira olacak

2018 yılında girişim yatırımları ve melek yatırımlar toplamı ABD ve Çin’de yaklaşık 100 milyar ABD doları seviyesindeyken, Hindistan ve Birleşik Krallık’ta 8, Almanya’da 6 milyar ABD doları civarında gerçekleşmiştir. Türkiye’de ise bu yatırımlar aynı yıl için 60 milyon ABD doları seviyesindedir. 2023 yılına kadar Türkiye’de teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırım büyüklüğünün 5 milyar Türk Lirasına ulaşması amaçlanmaktadır.

23 akıllı ürün

Geleneksel ürün ve hizmetler, sensörler, nesnelerin interneti, yapay zekâ, robotik, bulut bilişim gibi yıkıcı teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte yerini akıllı ürün ve hizmetlere bırakmaktadır. Türkiye’nin bu dönüşümde yıkıcı teknoloji alanlarından en az birinde, dünya lideri pazar payına veya marka değerine sahip en az 23 akıllı ürün çıkarması hedeflenmektedir.

Yüzde 1,8

2017 yılında %1 olan Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki oranının 2023’te %1,8’e çıkarılması hedeflenmektedir.

10 Turcon!

Girişim seviyesinden 1 milyar ABD doları ve üzeri değerlemeye ulaşan şirketler uluslararası alanda “Unicorn” olarak adlandırılmaktadır. Dünya genelinde bu büyüklüğü aşan özel sermayeli girişimlerin %40’ı Çin ve %40’ı ABD merkezlidir. Toplamda 300’e yakın şirketin bu ülkelerde bulunduğu görülmektedir. 1 milyar ABD doları değerlemesini aşan Turcorn - Türk teknoloji girişimi sayısının 2023’e kadar en az 10 olması hedeflenmektedir.