AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Şirketler bu yıl için daha iyimser ama...

Turkishtime Dergi

Dünya genelindeki orta ölçekli şirketlerin yüzde 60’ı bu yılı büyüme ile kapatacağını öngörüyor. Ancak şirket yöneticileri, nakit akışı ve kredi bulma sıkıntısının uzun vadede kayda değer risk oluşturabileceği konusunda endişeli.

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY, küresel çapta orta ölçekli şirketlerin önümüzdeki 12 ay için beklenti ve planlarını mercek altına alan Büyüme Barometresi araştırma sonuçlarını açıkladı. 21 ülkeden yaklaşık 2 bin 800 üst düzey yöneticinin görüşleri alınarak oluşturulan araştırma, yıllık geliri 1 milyon ila 3 milyar dolar arasında değişen orta ölçekli şirketleri kapsıyor.

Araştırmada; yöneticilerin gelecek bir yıllık dönem için iş koşulları ve fırsatları konusunda geçen yıla oranla çok daha iyimser bir tablo çizdiği belirtiliyor. Önde gelen tüm ekonomilerde büyüme görünümleri olumlu bir seyir izlerken, Uluslararası Para Fonu küresel büyümenin yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor. İş dünyası liderleri bu pozitif tablo karşısında gelir artışı konusunda iyimser bir tutum sergiliyor.

Yüzde 6 ile 10 arasında büyüme bekleniyor

Araştırma sonuçları küresel olarak iş dünyasında büyümeye yönelik güvenin geçtiğimiz 12 aylık dönemde güçlendiğine işaret ediyor. Orta ölçekli şirketlerin yüzde 60’ı bu yıl yüzde 6 ila yüzde 10 arasında büyüme göstermeyi hedefliyor. Geçtiğimiz yıl aynı büyüme hedefine sahip şirket oranının yüzde 34 seviyesinde olduğuna dikkat çekiliyor. Öte yandan araştırmaya katılan yöneticilerin hiçbiri 2018 yılında büyümede bir gerileme yaşanmasını öngörmüyor. Büyümede düşüş görülmesini bekleyen yöneticilerin oranı 2017 yılında yüzde 5 seviyesindeydi.

Nakit akışı en önemli sorun olarak görülüyor 

Araştırma sonuçlarına göre; bu yıl daha yüksek gelir elde etmeyi planlayan orta ölçekli şirket yöneticileri bir taraftan daha fazla tam zamanlı istihdam yaratırken, diğer taraftan da yeni teknolojileri uygulamaya geçerek yüksek büyüme hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. Ancak bu iyimserliklerine karşın nakit akışı ve kredi bulma sıkıntıları ile birlikte küresel talepteki yavaşlamanın uzun vadede kayda değer riskler oluşturabileceği konusunda endişe taşımaya devam ettikleri görülüyor. Orta ölçekli şirket yöneticilerinin yüzde 35’i yetersiz nakit akışını karşı karşıya oldukları en önemli sorun olarak tanımlıyor.

EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları araştırma sonuçları ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Küresel olarak tüm önde gelen ekonomiler eşzamanlı olarak büyüme gösteriyor. Bu büyümede orta ölçekli şirketlerin katkısı ise büyük önem taşıyor. Türkiye ekonomisi için de çok önemli olan orta ölçekli şirketlerin sağlıklı olarak gelişmesinin ön koşulunun istikrar ve yapısal reformlar olmasının yanı sıra, bu şirketlerin liderlerinin değişime yön verdiklerini ve yatırımlar yoluyla işletmelerini şekillendirdiklerini gözlemliyoruz. Bu yıl yöneticilerin gündeminde büyümeyi teşvik eden yeni teknolojiler ve istihdam yaratılması öncelikler arasında yer alacak. Özellikle yapay zekâ alanında yeniliklere açık olan şirketlerin rekabet avantajı yakalayacağını öngörüyoruz.”

Büyüme beklentisi en yüksek bölge Asya-Pasifik

Araştırma sonuçları en yüksek büyüme hedeflerine sahip orta ölçekli şirketlerin Asya-Pasifik merkezli olduğunu ortaya koyuyor. Orta ölçekli şirketlerde 2018 için küresel olarak ortalama büyüme beklentisi yüzde 6 seviyesindeyken, Çin, Güneydoğu Asya ve Avustralya’da faaliyet gösteren her 10 şirketten 4’ü bu yıl için çift haneli büyüme hedefliyor.

Yapay zeka yarışı başladı

Akıllı otomasyon ve makine öğrenimi, orta ölçekli şirketlerin öncelikleri arasında önem kazanmaya devam ediyor. Araştırma sonuçları, orta ölçekli şirketlerde yeni teknolojilere yaklaşımın geçtiğimiz yıla oranla hızlı bir değişim gösterdiğine işaret ediyor. 2017 yılında robotik süreç otomasyonunu (RPA) hiçbir zaman benimsemeyeceğini ifade eden orta ölçekli şirket CEO’larının oranı yüzde 74 seviyesindeyken, yalnızca 12 ay sonra katılımcıların yüzde 73’ü yapay zekâ kullanmaya başladığını veya önümüzdeki iki yıl içerisinde kullanmayı planladığını söylüyor.

Siber tehditler hafife alınıyor

Öte yandan yöneticilerin yeni teknolojileri işletmelerine entegre etme konusundaki isteklerine karşın siber tehditleri göz ardı ettikleri görülüyor. Araştırmaya katılan yöneticilerin yalnızca yüzde 7’si önümüzdeki yıl siber saldırı risklerini azaltmak için teknoloji yatırımı yapmayı planladıklarını ifade ediyor. Yöneticilerin yalnızca yüzde 6’sı ise siber tehditleri büyümeye karşısında bir sorun olarak gördüğünü belirtiyor.

Nitelikli yetenek istihdamı büyüme hedeflerinde önemli bir yere sahip
Araştırmaya katılan orta ölçekli şirket yöneticilerinin yüzde 39’u önümüzdeki 12 ayda daha fazla tam zamanlı işe alım yapmayı planladıklarını belirtiyor. 2017 yılında tam zamanlı işe alım yapmayı planladığını söyleyen yöneticilerin oranı yüzde 13 seviyesindeydi. Bununla birlikte araştırma sonuçlarına göre; çalışan sayısını azaltmayı planladığını belirten yöneticilerin oranı 2017’de yüzde 9’iken bu yıl yüzde 1’e geriledi. Yöneticilerin yüzde 56’sı ise şirketlerinin dijital yetkinliklerini yeni işe alımlar yoluyla artırmayı hedeflediklerini ifade ediyor.