AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Ar-Ge, teknoloji geliştirme bölgelerine yönelik düzenleme             

Turkishtime Dergi

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında, araştırma geliştirme (Ar-Ge) ve tasarım faaliyetleri ile teknoloji geliştirme bölgelerine ve KOSGEB destek alacaklarına yönelik bir dizi tedbiri içeren kararname yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 138 numaralı Cumhurbaşkanı kararnamesine göre, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasında sırasıyla %95, %90 ve %80 olarak belirlenmiş olan gelir vergisi indirim oranları, OHAL ilan edilen illerde yer alan Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezlerinde çalışan personel için OHAL süresince %100 olarak uygulanacak. Aynı maddeyle düzenlenen sigorta primi işveren hisselerinin tamamı da, bu illerde OHAL süresince Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

KOSGEB alacaklarından vazgeçilecek

Kararname kapsamında, depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, KOSGEB tarafından sağlanmış desteklerden yararlanan işletmelerden; işyeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı hale gelen işletmelerin 2023 yılında geri ödemesi gereken destek tutarları ile kanuni faizlerin tahsilinden KOSGEB tarafından belirlenen esaslara göre vazgeçilecek.

Bu kapsamda, hayatını kaybeden veya iş göremez hale gelenlere ait işletmelerin geri ödemesi gereken destek tutarları ile kanuni faizler de ortaklık payları gözetilerek tahsil edilmeyecek.

Afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, KOSGEB tarafından verilen desteklerden yararlanan işletmelere ilişkin; dava veya icra takibine konu yapılmış olan alacaklar, kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerde hukuk hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin kanun hükmünde kararname kapsamında taksitlendirilen alacaklar ile 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan destek tutarları, ilgili birimlerce 6 Şubat'tan önce kullandırılıp işletmelerden geri tahsiline karar verilen ve hukuki işlem başlatılması talep edilen ancak henüz dava veya icra takibine konu edilmemiş destek tutarları ile ferilerinin tahsilinden KOSGEB tarafından belirlenen esaslara göre vazgeçilecek.

Tahsilinden vazgeçilen alacaklara ilişkin yargılama ve icra takip gideri ile vekâlet ücretinden de vazgeçilecek. Vazgeçme, kanun yolları dâhil görülmekte olan tüm davaları kapsayacak. Bu çerçevede harçlar kanunu uyarınca alınması gereken harçlar alınmayacak. Daha önce alınan harçlar iade edilmeyecek.

Sosyal hizmet kurumlarında kalanlara ücretsiz hizmet

Depremlerden etkilenen ve sosyal hizmetler kanunu kapsamında hizmet veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sosyal hizmet kuruluşlarında ve şiddet önleme ve izleme merkezlerinde kalan vatandaşlara konaklama, yemek, temizlik ve diğer hizmetler ücretsiz verilecek.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde özel öğretim kurumları kanunu kapsamında faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarında çalışan personelin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutar, 3 ay süreyle Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.