ARGE 250


Asgari ücret maratonu başladı

Turkishtime Dergi

Asgari ücrette pazarlık süreci başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 'yüksek artış beklentisi' ile gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 4 oturumda çalışmayı bitirmek istediklerini belirtti. İlk toplantıda ikinci toplantının 7 Aralık günü TÜRK-İŞ’in ev sahipliğinde, üçüncü toplantının ise TİSK’in ev sahipliğinde yapılacak. Son toplantı için tarih açıklanmadı.

İlk toplantının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yüksek artış beklentisine işaret ederek, “Türkiye sosyal bir devlettir. Sosyal devletin en önemli unsurlarından biri toplu sözleşmelerdir. Asgari ücret de sosyal adaletin araçlarından biridir. İnanıyorum buradan çıkacak ücret ülke büyümesine motivasyon olacaktır. Çıkacak karar Türkiye büyümesini daha da ileriye taşıyacak, sosyal dayanışma, adalet duygusunu pekiştirecektir” dedi. Bakan Bilgin, çalışmaları hızla tamamlama ve tatmin edici sonuca ulaşmak istediklerini vurgulayarak, “Sayın Cumhurbaşkanı da konuşmasında söyledi. Kısa sürede toplumsal barışa katkı yapan, iş verimini, işe uyumu artıran, yabancılaşma karşıtı bütünleşmeyi sağlayacak bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum” ifadesini kullandı.

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Ramazan Irgat da, enflasyon ve döviz kurundaki artışların etkisiyle alım gücünün büyük oranda düştüğünü, salgındaki kısa çalışma, ücretsiz izin, evden-uzaktan çalışma gibi uygulamaların gelirlerde azalmaya yol açtığını belirterek, “Asgari ücret en az ücrettir, genel bir verilebilecek ücret gibi algılanıyor. Bu yanlışı ortadan kaldırmalıyız. Asgari ücret alan kişi sayısı azalmalıdır Ülkemizin, işverenin yapması gereken budur. Bunun yolu da Anayasal hak olan örgütlenmeyi, toplu pazarlığı sağlamaktır” dedi.

Asgari ücret anket çalışmasının sonuçları açıklandı

Öte yandan Bakan Bilgin, işveren ve işçilerle yürütülen asgari ücret anket çalışmasının sonuçlarını da açıkladı.

Ankete katılan işverenlerin yüzde 34’ü asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine yönelik soruya 3 bin 501 lira ile 3 bin 750 lira arasında cevabını verdi. işverenlerin yüzde 19.3’ü 3 bin 251-3 bin 500 lira, yüzde 13.7’si ise 3 bin 751-4 bin lira arasında olması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Ankete katılan işverenlerin yüzde 74.3’ü, asgari ücretin artırılmasının işten çıkarmalara yol açacağını söylerken, yüzde 25.7’si ise hayır yanıtını verdi.

Ankete katılan çalışanların yüzde 37.3’ü asgari ücretin 3 bin 750-4 bin lira arasında olmasını isterken, yüzde 13’ü ise 4 bin-4 bin 500 lira arasında olması gerektiğini bildirdi. Asgari ücretin 4 bin 500 lira üzerinde olmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 21.8 oldu.