AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Deprem kaynaklı makine, teçhizat ithalatına gümrük vergisi muafiyeti

Turkishtime Dergi

OHAL kapsamında afet ve acil durum yönetimi alanında alınan bazı tedbirlere ilişkin kararnameye göre, deprem projelerinde kullanılacak ithal makine teçhizat gümrük vergisinden muaf olacak.

OHAL kapsamında afet ve acil durum yönetimi alanında alınan bazı tedbirlere ilişkin kararname yayımlandı. Kararname kapsamında deprem projelerinde kullanılacak ithal makine teçhizat ithalata gümrük vergisinden muaf olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Kararnamenin hak sahipliğiyle ilgili bölümüne göre, afet kaynaklı olarak inşaatını kendisi yaptıracak hak sahiplerine inşaat kredisi verilmesi veya bina yapılmasını isteyenlerin hak sahipliği başvurusu iki ay içinde, mülki idare amirlikleri veya AFAD tarafından belirlenen başvuru merkezlerine yapılacak.

Hak sahipliğinde DASK şartı aranmayacak

Başvurular yazılı olarak veya e-devlet üzerinden yapılabilecek ve başvuru sonuçları yine e-devlet üzerinden duyurulacak. Hak sahibi olarak kabul edilmeyenler, 15 gün içinde bu karara itiraz edebilecekler. Yıkık, ağır hasarlı konut, işyeri veya ahır sahibi afetzedeler için borçlandırılmaları şartıyla DASK şartı aranmaksızın işlem yapılacak.

Orta hasarlı olmakla birlikte güçlendirilmeye elverişli olmayan yapılar için; ağır hasarlı konut, işyeri ve ahıra ilişkin hükümler uygulanacak.

Deprem hasarlarının giderilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlardan sağlanacak kredi ve hibelerle finansa edilecek projelerin uygulanması aşamasında, taşınmazların alımı satımı, ipotek, kadastro, ruhsat, beyanname gibi işlemleri; vergisi, resim, katılma paylarına ilişkin ücret ve harçtan istisna olacak.