ARGE 250


Hazine taşınmazlarına yeni düzenleme

Turkishtime Dergi

Hazine taşınmazlarının satışında bedelin yüzde 30'u peşin ödenecek.

Hazineye ait taşınmazların satışında satış bedelinin en az %30'u peşin, kalanı beş yılda, 10 taksitle ve kanunî faizi ile birlikte ödenecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 313 numaralı milli emlak genel tebliğinde ek ve değişiklikler yapan tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğin "özel ödeme araçları ve satış bedelinin tespiti" başlıklı bölümüne eklenen hüküm gereğince, Hazineye ait taşınmazların satışında satış bedelinin en az %30'u peşin, kalanı beş yılda, 10 taksitle ve kanunî faizi ile birlikte ödenecek.

Taşınmazın satış tarihi itibarıyla cari yıl irtifak hakkı bedelinin tamamının tahsil edilmiş olması halinde, satış tarihinden sonraki aylara ait irtifak hakkı bedelleri satış bedelinden mahsup edilecek.

Tebliğin "tahmin edilen bedelin tespiti" bölümünün ikinci fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca, bu kapsamdaki taşınmazların satışında tahmini bedel; "emlak vergisi kanununun uygulanmasında esas alınan bina inşaat metrekare maliyet bedelleri" yerine, "bakanlıkça belirlenen yapı yaklaşık birim maliyetlerinden az olmamak üzere aşınma payı da" dikkate alınarak belirlenecek.