ARGE 250


İki yılın en yüksek fazlası!

Turkishtime Dergi

Cari işlemler dengesi, haziran ayının ardından eylül ayında da fazla verdi: 1,9 milyar dolar.

Cari işlemler dengesi, eylül ayında 1,88 milyar dolar ile üç aylık aranın ardından, yeniden fazla verdi. Bundan önce 2021 yılında dört aylık bir cari fazla serisi kaydedilmiş, 2021 yılının Ekim ayında 4,1 milyar dolarlık cari fazla görülmüştü.

Cari dengenin ticaret açığındaki daralma ve turizm desteğiyle 1,4 milyar dolar fazla vermesi bekleniyordu.

Net hata ve noksan kalemi ise eylülde 208 milyon dolar, ocak-eylül döneminde 1,41 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Merkez Bankası verilerine göre; eylül ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 876 milyon dolar fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7 milyar 118 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3 milyar 657 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6.253 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5 milyar 33 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi 851 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 131 milyon dolar net giriş kaydetti.

Portföy yatırımlarında 1 milyar dolar net giriş oldu

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 337 milyon dolar olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 1 milyar 18 milyon dolar tutarında net giriş gösterdi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 263 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 90 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 429 milyon dolar ve diğer sektör 400 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3.258 milyon dolar net azalış gösterdi.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 162 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 252 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 414 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, diğer sektörler ve Genel hükümet sırasıyla 1 milyar 632 milyon dolar, 354 milyon dolar ve 152 milyon dolar net kullanım gerçekleştidi.

Resmi rezervlerde bu ay 7 milyar 663 milyon dolar net artış yaşandı.