ARGE 250


İlk FİKKO toplantısında 'Fed' adımları ele alındı

Turkishtime Dergi

Daha önce Finansal İstikrar Komitesi olarak çalışan ve yenilenerek Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) olarak yeniden oluşturulan komite ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya yönelik yapılan açıklamada, AB ve ABD Merkez Bankalarının olası sıkılaştırıcı para politikasının etkileri ve ayrıca yaşanan dalgalanmaların reel sektör ve finansal sektöre olası etkilerinin değerlendirildiği belirtildi.

FİKKO’nun ilk toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında, Merkez Bankası, BDDK, SPK, TMSF, BİST ve TBB başkan-genel müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, “Makroekonomik gelişmelere ilişkin küresel piyasalardaki görünüm değerlendirilmiş; özellikle Avrupa ve ABD Merkez Bankalarının attığı sıkılaştırıcı para politikası adımları ve uluslararası piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalar ve bunlara karşı kur, likidite ve döviz rezervlerine ilişkin alınabilecek tedbirler ele alınmıştır. Ayrıca, bankaların sermaye ve likidite yeterliliklerine ilişkin yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi alınmıştır” denildi.

Reel sektör

Yazılı açıklamada, finansal piyasalardaki gelişmelerin değerlendirilmesinde reel sektöre etkilerin de ele alındığının altı çizilerek,

“Küresel ve yerel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların reel sektöre olan etkileri görüşülmüş, bunun finansal sektöre yansımaları da göz önünde bulundurularak, istihdam ve vergi gelirlerinin sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla alınması gereken tedbirler tüm yönleriyle değerlendirilmiştir” denildi.

İlk toplantıda, FİKKO’nun çalışma usulü ve kurulacak alt gruplara yönelik çalışmanın da yapıldığı duyuruldu.