ARGE 250


İmalat PMI, 3 ay sonra yönünü çevirdi

Turkishtime Dergi

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ağustos ayında 54,3 seviyesine geriledi. Böylece, endeks nisan ayında dip seviyeleri gördükten sonra 3 aydır devam eden yükselişini sonlandırmış oldu.

Büyümenin öncü göstergelerinden biri olan imalat PMI verisi ağustos ayında 54,3 puan olarak gerçekleşti. Endeks nisan ayından bu yana sürdürdüğü yükselişin ardından ağustos ayında gerilemiş oldu.

Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, temmuzda 56,9 olarak ölçülen manşet PMI ağustosta 54,3 düzeyinde gerçekleşti. Ancak endeksin eşik değer 50,0’nin belirgin bir şekilde üzerinde (COVID-19) salgınından kaynaklı sert daralmanın ardından, Türk imalat sektörü böylece üst üste üç ay güçlenen bir performans sergiledi.

Geçtiğimiz aylarda COVID-19 kısıtlamalarının gevşetilmesine bağlı olarak müşteri talebinde iyileşme gözlenmişti. Söz konusu eğilim ağustosta da devam etti ve yeni siparişlerde son iki buçuk yılın en yüksek oranlı artışlarından biri gerçekleşti. Bu dönemde toplam yeni siparişlere göre yavaş olmakla birlikte yeni ihracat siparişleri de artış gösterdi.

Üretim hacminde devam eden genişleme, mevcut büyüme trendini üçüncü aya taşıdı. Üretim artışı, temmuzda son dokuz yılı aşkın bir dönemin en yüksek hızında gerçekleştikten sonra bir miktar yavaşlamakla birlikte güçlü seyrini korudu. Üretim gereksinimlerindeki yükseliş, istihdamın üst üste üç ay artmasını sağladı ve istihdam yaratma hızı ağustos ayında da hızlı seyretti. Yeni siparişlerde süregelen keskin artışa rağmen, operasyonel kapasitedeki genişleme firmaların mevcut işleri üzerinde çalışmaya devam edebilmesini sağladı. Böylece temmuzda gözlenen artışın ardından birikmiş işler genel olarak yatay seyretti. Yeni siparişlerdeki büyüme, firmaları istihdam ve satın alma faaliyetlerini artırmaya teşvik etti. Öte yandan girdilerin direkt olarak üretimdeki artışı desteklemek için kullanılması nedeniyle girdi stoklarındaki artış çok hafif düzeyde gerçekleşti. Para birimindeki değer kaybı, ay içerisinde girdi maliyetlerinin keskin bir şekilde ve hızlanarak artmasına yol açtı. Enflasyon oranı Ekim 2018’den beri en yüksek düzeye çıktı. Buna bağlı olarak firmalar satış fiyatlarında son 23 ayın en hızlı artışını gerçekleştirdi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: “Türk imalatçıları, önceki ay gözlenen güçlü büyüme temposunu ağustosta da büyük ölçüde sürdürebildi. Son PMI verileri, COVID-19 kaynaklı kriz döneminde yaşanan üretim daralmasının ardından sektörün toparlanmaya devam ettiğini ortaya koydu. Ağustosta firmaların istihdam yaratmayı sürdürmesi, üretim artışının devam etmesine yardımcı oldu. Diğer taraftan, enflasyonist baskıların yükseldiğine ilişkin sinyaller dikkat çekti. Hem girdi maliyetleri hem de ürün fiyatlarında yaklaşık son iki yılın en keskin artışı gerçekleşti.”

Sektörlerin çoğu toparlanma bölgesinde kaldı

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI ağustos ayı verilerine göre de Türk imalat sektörlerinin çoğu ağustosta toparlanma bölgesinde kaldı, ancak farklı faaliyet alanları arasında eğilimler belirgin ayrışmalar gösterdi. Bazı sektörler Covid-19 salgınının süren etkilerine bağlı olarak zorlanmaya devam etti, ancak aynı zamanda dengelenmeye yaklaştı.

Anket kapsamında takip edilen 10 sektörün sekizi ağustosta üretim artışı gerçekleştirdi. En güçlü yükseliş, talep koşullarındaki iyileşmeye bağlı olarak rekor büyüme kaydeden kara ve deniz taşıtları sektöründe gerçekleşti. Hem gıda ürünleri hem de giyim ve deri ürünleri sektörlerinde üretim yeniden büyüme bölgesine geçti. Üçüncü çeyrek ortasında üretimin azaldığı iki sektör, ağaç ve kağıt ürünleri ile metalik olmayan mineral ürünler oldu. On sektörün altısında yeni siparişler artarken en güçlü artış ana metal sektöründe gerçekleşti.

Diğer yandan COVID-19 salgınının uluslararası talep üzerindeki etkisi belirgin şekilde devam etti ve sektörlerin yarısında yeni ihracat siparişleri azaldı. Üretimdeki büyümeyi desteklemeye yönelik çabalar sonucunda istihdam genele yaygın artış kaydetti. Para birimindeki zayıflık, takip edilen tüm sektörlerde girdi maliyetlerinin keskin şekilde artmasına yol açarken 10 sektörün dokuzunda girdi fiyatları enflasyonu yükseldi. Bu artış çoğu sektörde 2018 sonlarından beri en yüksek oranda gerçekleşti. Nihai ürün fiyatları, bir yıldan daha uzun bir süredir ilk kez 10 sektörün tamamında arttı.