ARGE250


İmalat sanayi nisanda yüzde 77,8 kapasite ile çalıştı

Turkishtime Dergi

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 77,8 seviyesine tırmandı.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşmiştir"

Kapasite kullanım oranı, Merkez Bankası tarafından imalat sanayinde faaliyet gösteren 1725 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak oluşturuldu.