ARGE 250


IMF: Küresel finansman şartları sıkılaşabilir

Turkishtime Dergi

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel finansal istikrar karşısındaki risklerin son 6 ayda arttığını ve gelişen piyasalar üzerindeki baskılar ağırlaşır ya da küresel ticaret ilişkileri daha da bozulursa bu risklerin ciddi yükseliş göstereceğini açıkladı.

IMF, "Küresel Finansal İstikrar Raporu"nun Ekim 2018 sayısını yayımladı. Raporda, finansal istikrara yönelik risklerin son 6 ayda arttığı vurgulandı.

Küresel finansal sistemin yeni risk ve kırılganlıklara karşı tekrar test edileceğini belirten IMF, ileride ticaret gerilimlerinin daha da artmasının yanı sıra yükselen jeopolitik riskler ve politik belirsizlikler, küresel sermaye piyasalarında risk algısının aniden kötüleşmesi sonucu geniş çaplı gerilemelerin yaşanmasına ve küresel finansman şartlarının sert şekilde sıkılaşmasına neden olabileceği uyarısını yaptı.

IMF, her ne kadar 2008 küresel finans krizinden bu yana bankacılık sistemi regülatör kurumlarca güçlendirildiyse de, gevşek finansal koşulların yüksek borç düzeyleri ve "zorlama" varlık değerlemeleri gibi zafiyetlerin artmasına yol açtığını söyledi.

IMF, küresel regülatörleri finansal krizden bu yana alınmış olan önlemleri sürdürmeye, piyasa likiditesi denetimlerini artırmaya ve aynı zamanda bankaları olumsuz bir gidişata karşı hazırlık olarak tuttukları sermaye miktarını artırmaya çağırdı. IMF raporunda, "Finansal regülasyonda reform gündemi tamamlanmalı ve reformlardan geriye dönüşe izin verilmemelidir" dedi.