ARGE 250


IMF, Türkiye beklentilerini revize etti

Turkishtime Dergi

IMF, Türkiye büyüme tahminini 2018 için yüzde 4,2'den yüzde 3,5'e; 2019 için yüzde 4'ten yüzde 0,4'e revize etti. Kuruluşun enflasyon tahminleri 2018 için yüzde 15,2019 için yüze 16,7 oldu.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), açıkladığı "Küresel Ekonomik Görünüm Ekim 2018" raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin enflasyon, cari açık ve işsizlik beklentileri güncellendi.

Buna göre, Türkiye'de tüketici fiyat endeksinin bu yılın sonunda yüzde 15 ve gelecek yılın sonunda yüzde 16.7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. IMF'nin işsizlik oranı tahminleri ise bu yıl sonu için yüzde 11 ve 2019 sonu için yüzde 12.3 olarak belirlendi.

Raporda, cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranının bu yılın sonunda yüzde 5.7'e yükseldikten sonra gelecek sene yüzde 1.4'e gerileyeceği öngörüsünde bulunuldu.

IMF, dünya ekonomisi için bu yıla ve gelecek yıla dair yüzde 3.9 olan büyüme tahminini yüzde 3.8'e düşürerek, ticaret politikası gerilimleri ve ithalata gümrük vergilerinin uygulanmasının ticarete zarar verdiğini belirtirken; gelişmekte olan piyasaların da daha sıkı mali koşullar ve sermaye çıkışları ile mücadele ettiğine dikkat çekti.