OSB Yıldızları Araştırmması


KAGİDER’den Faiz İndirimi Açıklaması

Turkishtime Dergi

İş dünyası için elverişli ortamı yaratmak sadece faizlerin düşük değil, faiz oranlarıyla birlikte enflasyon, kur seviyesi, ithalat, işsizlik gibi değişkenlerin de düşük seyredeceği bir ortamı sağlamakla mümkün olabilir. Bu atmosfer aynı zamanda verimlilik artışını ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayacaktır.

Uygulanan faiz indirimleri kredi faizlerini istenildiği kadar düşürmediği gibi saydığımız diğer unsurların iş dünyasının aleyhine gelişmesine neden olmaktadır. 

Kur artışı hammadde fiyatlarının artmasına, enflasyonun yükselmesine, ülkenin risk priminin artmasına ve öngörülebilirliğin çok düşük seviyelere gelmesine sebebiyet vermektedir.

Küresel riskler de göz önüne alınarak yaşanan belirsizliğin, dolayısıyla maliyet artışlarının sona ermesi iş dünyası için büyük önem arz etmektedir.