ARGE 250


KKM’ye geçen ithalatçı vade boyunca döviz alamayacak

Turkishtime Dergi

İthalatçılar ve döviz kredi kullananların, yükümlülükleri kapsamında döviz dönüşüm veya TL cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarına sağlanacak desteği düzenleyen bir tebliğ yayımlandı.

Döviz yükümlülüğü olan yurt içi yerleşik tüzel kişilerin bankalardaki döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, talep etmeleri halinde vade başı kuru üzerinden TL’ye çevrilecek.

Bu döviz Merkez Bankası tarafından satın alınarak ilgili bankaya TL olarak aktarılacak. Bankalar da mevduat sahipleri için en az 1 ay vadeli TL mevduat ve katılım hesabı açacak.

Bu durumdakilerin bankalardaki TL mevduatı için de vade başı kuru üzerinden aynı koşullarda bir hesap açılacak.

Vade sonunda ne olacak?

Vade sonunda döviz kurunun artması halinde, artış tutarı ile faiz/kâr payı arasındaki fark hesap sahibine ödenecek. Vadesinden önce yapılan çekimlerde kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacak. Vade sonunda hesaplar usul ve esasları Merkez Bankası tarafından belirlenmek üzere yenilenebilecek.
Bu hesabı açtıranlardan, vade boyunca döviz alımı yapmama taahhüdü alınacak. Bunun yerine getirmeyenler 1 yıl boyunca Merkez Bankası kaynaklı kredi kullanamayacak.

Faiz referans fiyatın altında olamayacak

Bankalar bu kapsamda açılacak mevduat hesabına, Merkez Bankası’nın referans faizinin altında faiz uygulayamayacak. Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını Merkez Bankası belirlemeye yetkili olacak.
Katılma hesabında ise sağlanacak getirinin Merkez Bankası’nın katılım bankalarıyla açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadiyle alım işleminden oluşan maliyetten düşük olması halinde farkı katılım bankası karşılayabilecek. Karşılanmayan kısım için Merkez Bankası tarafından ödeme yapılmayacak.
Bu kapsamda açılacak hesaplar, 2020 yılında yayımlanan ve faiz oranlarına çeşitli sınırlamalar getiren tebliğin, “Türk lirası olarak açılacak mevduat hesapları için dövize veya kıymetli madenlere endeksli faiz oranı belirlenemez” hükmünden muaf olacak. Aynı tebliğin, “Bankalarca, mevduata uygulanacak sabit veya değişken faiz oranları serbestçe belirlenir” hükmü de bu hesaplar için geçerli olmayacak.