Turkishtime AR-GE 250


Kredi Müşterilerince Sunulması Zorunlu İlave Belgeler ve Şartlarında Değişiklik

Turkishtime Dergi

Nedim Tolga SÜER - EKONOMİ GÜNDEMİ
tolga.suer@audit.com.tr

19.02.2019 tarih ve 30691 sayılı Resmi Gazete ile “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik”e eklenen ek maddeler ile kredi riski 500 milyon TL üzerinde olan kredi müşterilerinin kredi tahsis aşamasında bazı ilave belgeleri sunmaları zorunlu hale getirilmişti. 16.08.2019 tarih ve 30860 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile bu yükümlülük sınırı 100 milyon TL’ye indirilmiş, sunulması gerekli ilave belgelerde de değişikliğe gidilmiştir. Yapılan düzenlemeler uyarınca Bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dahil, 100 milyon TL ve üzerinde olan kredi müşterilerince sunulması gerekli ilave belgeler aşağıdaki gibidir:

1) KGK (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel finansal tablolar, (KGK tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartlarına göre konsolide veya konsolide olmayan)

2) Kredi müşterisinin, KGK standartlarına uyarınca başka bir işletmenin bağlı ortaklığı olması durumunda, ana ortaklığının bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel konsolide finansal tabloları

3) Kredi müşterisinin, başka işletmelerin tek başına kontrolünde olmayan ancak müşterek kontrol edilen bir işletme olması durumunda, müşterek kontrol eden işletmelerin her birinin bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş varsa konsolide, yoksa konsolide olmayan en güncel finansal tabloları

4) Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanacak güvence raporunu da içeren analiz tablosu

5) Anonim Şirketler için ayrıca kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu.

Bu belgeler, kredi ilişkisi devam ettiği müddetçe her yıl hesap dönemini izleyen altı ay içinde sunulmaya devam olunacaktır.