ARGE 250


Mega endüstri bölgeleri ile 35 bin yeni istihdam

Turkishtime Dergi

45 milyar liralık yatırımla faaliyete geçirilecek 4 mega endüstri bölgesi ile önce 35 bin kişiye, toplamda 100 bin kişiye iş imkanı sağlanacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, toplamda 45 milyar liralık yatırımla devreye alınacak Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Filyos Endüstri Bölgesi, Karasu Münferit Yatırım Yeri ve Trabzon Yatırım Adası gibi mega endüstri bölgeleriyle 35 bin kişiye iş imkanı sağlayacaklarını bildirdi.

Endüstri bölgesi kurulumunu hızlandırmak için harita ve jeolojik etüt raporunun, imar ve parselasyon planlarının, altyapı ve üstyapı projelerinin bakanlıkça onaylandığının altını çizen Özlü, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının da bakanlık tarafından verildiğini aktardı. Bürokratik süreçlerin kolaylaştırılarak hızlandırılacağını vurgulayan Özlü, teşvik belgesi alan yatırımların, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteğinden bulundukları bölgenin bir alt bölgesine sağlanan oran ve sürelerde faydalanabileceğini ifade etti.

Endüstri bölgesindeki bütün binaların emlak vergisinden ve çalışma ruhsatlarına ilişkin harçlardan muaf olacağına işaret eden Özlü,” Bu bölgelerde, Çevresel Etki Değerlendirmesi süreçleri en geç 2 ay içinde karara bağlandı. Diğer izin, onay ve ruhsatlar da ilgili kurumlarca 15 gün içinde hazırlandı” dedi.