AR-GE 250


Moody's ve Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi

Turkishtime Dergi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's, Türkiye ekonomisinde önümüzdeki yıl daralma bekliyor. Fitch, büyüme tahminini aşağı yönlü revize ederken, Moody's ekonomik aktivitede ciddi şekilde yavaşlama olacağı öngörüsünde bulundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisinin 2018 ve 2019 yılları için reel büyüme oranı tahminlerini düşürerek yüzde 3.6 ve yüzde -1.9 olarak açıkladı. Daha önceki tahminler sırasıylayüzde 4.1 ve yüzde 3 idi. Fitch, Gelişmekte Olan Avrupa Ülkeleri Raporu'nda kredi arzının daralması ve güvenin zedelenmesi gibi nedenlerle ekonominin beklenenden hızlı yavaşladığına dikkat çekti. 2019 için aşağı yönlü riskler beklediklerini vurgulayan kuruluş, büyüme tahminini 1.9’luk daralma olarak şekilde revize etti.nKuruluş, kur krizinin, yüksek enflasyonun ve dış finansman koşullarda yaşanan sıkıntıların 2019’da ülkenin resesyona sürüklenmesine neden olacak ekonomik bir şok yarattığını belirtti.

Afrika'nın bazı bölümleri ve Türkiye için görünümün "negatif", Orta Doğu için ise "karışık" olduğunu vurgulayan Moody's, ise Türkiye'nin tırmanan kurumsal zorluklar ve politika belirsizliği ile karşı karşıla olduğunu savundu. Türkiye'nin 2018'de yüzde 1,5 büyümesini bekleyen Moody's, 2019 için ise yüzde 2 daralma öngördü.

Moody's ayrıca, global kredi şartlarının gelecek yıl, küresel büyümenin yavaşlamasına, finansal piyasa oynaklıklarının devam etmesine, faiz artışlarına, ticarette korumacı politikalara ve jeopolitik gerilimlerin tırmanmasına bağlı olarak gelişmekte olan piyasalar için daha zorlu hale geleceğini kaydetti.