AR-GE 250


"Potansiyel pazarlarda 35 yeni ticaret merkezi açacağız"

Turkishtime Dergi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Çin, Latin Amerika, Hindistan, Meksika ve Afrika gibi potansiyel pazarlara yönelerek 35 yeni Ticaret Merkezi açacaklarını belirterek, “Yeni dönemde küresel ekonomide öne çıkan sektörleri özellikle destekleyeceğiz” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte Ekonomi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının tek bir çatıda birleştirilmesi ile oldukça donanımlı ve güçlü bir Ticaret Bakanlığı’nın ortaya çıkarıldığını belirterek, yeni dönemde vizyonlarının “en küçük esnaftan başlayarak en büyük üretici ve ihracatçıya tek merkezden hizmet” olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığının bu yeni düzlemde proaktif stratejiler izleyerek, Türkiye’nin önünü açmak ve ülke ekonomisinin gelişimini hızlandırmak için çalışacağını vurgulayan Pekcan, “Hedefimiz yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselmek. Bu vizyonun mihenk taşı yüksek katma değerli, teknolojiye, tasarıma ve markalaşmaya dayalı ihracattır. Biz geleceğin sektörlerine yatırım yapmak zorundayız. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu ve küresel ekonomide öne çıkan sektörleri özellikle destekleyeceğiz. Bunun için de yazılım, yapay zeka gibi yüksek teknoloji içeren alanlarda yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri kuracağız. İhracat atağımız devam edecek. Etkin ve ülkelere özel stratejilerle yeni pazarlara gireceğiz. Bu kapsamda Çin, Latin Amerika, Hindistan, Meksika ve Afrika gibi potansiyel pazarlara yöneleceğiz. Bu coğrafyalardaki tüketicilerin ‘made in Turkey’ yazısını görmelerini istiyoruz. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki yatırım ve ticaret fırsatlarının yakından takip ederek, Türk firmalarının bu coğrafyalarda başarılı girişimlerde bulunmalarını destekleyeceğiz. Ayrıca ticaret hacmini artırmak için potansiyel pazarlarda 35 yeni Ticaret Merkezi açacağız” açıklamasını yaptı.

Ticarette dijitalleşme ön plana çıkacak

Yeni dönemde ticarette dijitalleşmeyi ve e-ticareti ön plana alacaklarını bildiren Pekcan, e-ticarete konu ürünlerde “Türk malı” imajının korunmasına yönelik uygulamaları da geliştireceklerinin altını çizdi.

STK’lerle ve özel sektörle istişareler yaparak adımlarını doğru ve etkili atacaklarını vurgulayan Pekcan, “Ürünlerimizin yurt dışı pazarlarda tercih edilir, aranır ve istenir olması için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Tüm şirketlerimizi bu vizyona dahil edecek adımlar atacağız. Desteklerimizi ve buna ilişkin mevzuatımızı yeniden tasarlayacağız ve daha anlaşılır hale getireceğiz. Tasarım ve markalaşmayı sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın benimsemesini sağlamak önem taşıyor. Yolumuz uzun ama ilk adım ihracatla başlıyor” dedi.

‘KOBİ’leri finansman anlamında rahatlatacağız’

Yeni dönemde ihracatçı ve KOBİ’leri finansman anlamında rahatlatacak çalışmalar yapacaklarını aktaran Pekcan, “Eximbank enstrümanlarının çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesi, bankanın sağladığı finansman imkanlarından daha fazla iş insanımızın yararlanması da gündemde olacak. Küçük esnafa ve KOBİ’lere sağlanacak finansal desteklerde de yenilikçilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri ön planda tutulacak” diye konuştu. Başta yaş sebze ve meyve olmak üzere tüm gıda ürünleri ticaretinde arz ve talep dengesini sağlayıcı tedbirler alacaklarını ifade eden Pekcan, “Yeni dönemde sebze ve meyvede temel hedefimiz zayiatı en aza indirmek olacak”dedi. Ruhsar Pekcan, gümrük kontrollerinde tüm laboratuvar işlemlerini tek noktada birleştireceklerine dikkati çekerek, “Geçmişte ayrı ayrı Bakanlıkların yaptığı analizleri tek seferde yapacağız. Kısa zaman içinde Türkiye’yi ticaretin en kolay ve en güvenli şekilde yapıldığı dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getireceğiz” diye konuştu.

‘Ticaret diplomasisi etkin şekilde kullanılacak’

Türk üreticisinin ticaret savaşları ve korumacı politikalardan en az seviyede etkilenmesi, Türkiye’nin ekonomik hedeflerinin geliştirilmesi için bakanlık olarak ellerindeki tüm araçları kullanacaktlarını belirten Pekcan, “Ticaret diplomasisi etkin şekilde kullanılacak. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin, AB üyesi ülkeler ve yakın coğrafyadaki ülkelerle olan mevcut ticari ilişkilerini güçlendirmek için gerekli tüm teknik ve ekonomik açılımları sağlayacağız” dedi.